Skolebestyrelser – Uholdbar økonomisk situation

Andelen af skolebørn, som ikke føler sig fagligt udfordret, stiger. Pressefoto.

Åbent brev fra samtlige folkeskolebestyrelser i Furesø angående skolernes uholdbare økonomiske situation.
Det kan siges kort: Folkeskolerne i Furesø lider i forvejen, og skal vi spare yderligere 10 millioner kroner i år, vil det kunne ses og mærkes i klasseværelserne.
Vilkårene for at lave gode skoler i Furesø er blevet ringere år for år. Udgifterne til skolerne er stigende, fordi flere og flere børn har behov for dyre specialtilbud. Disse udgifter skal dækkes inden for skolernes eksisterende budget. Det betyder, at almenområdet udhules for at dække udgifterne til specialområdet. I år er skolerne blevet bedt om at finde 10 mio. kr., og vi ved allerede nu, at byrådet planlægger yderligere besparelser på budgettet for de kommende to år.
Det er en uholdbar situation for samtlige folkeskoler i Furesø, og vi er stærkt bekymrede for vores skoler. Forholdene for vores børn i folkeskolen forringes derfor endnu en gang.
Fra skolebestyrelserne er vores holdning klar. Der er behov for flere penge til skoleområdet. Ikke flere besparelser. Vi ønsker en folkeskole med kvalitet i undervisningen og et sted hvor alle børn kan trives – også selvom der er specielle behov.
Der er simpelthen ikke mere at give af. Allerede nu er mulighederne for at skabe god undervisning brudt helt ned, de varslede besparelser vil betyde ringere skole. Dét ønsker vi ikke for vores børn.
Mvh,
Folkeskolebestyrelserne i Furesø

Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest