Spareøvelse – Grundejere overtager pleje af grønne områder

Driften af de markerede områder overtages af tre meget forskellige foreninger, som nu skal i gang med at finde frivillige kræfter til formålet. Det giver kommunen en besparelse på 20.000 kroner om året.

Riget fattes penge. Det kan mærkes i forbindelse med vedligeholdelsen af offentlige arealer. 
Ude ved Farum Park har tre boligområdet i årevis oplevet manglende pleje af fælles områder af den kommunale driftsgård. De fik præsenteret en løsning, som gik på at købe arealerne af Furesø Kommune. Det havde de intet ønske om. I stedet er der tale om en bortforpagtning i 20 år – uden betaling. Det sikrer kommunen en besparelse på 20.000 kroner om året. Dermed når forvaltningen i mål med en budgetteret besparelse på 100.000 kroner om året.

Kompleks ejerstruktur
Grundejerforeningen Dyssevangen, Andelsboligforeningen Kirsebærhaven og Den sociale boligforening Æblelunden i Farum overtager driften af områderne, og skal nu i fællesskab finde løsninger. Ifølge økonomiudvalgets dagsorden skyldes det et ønske om at udvikle området med biodiversitet for øje.
Ernst Jørgensen, formand for Grundejerforeningen Dyssevangen, oplyser, at man igennem årene haft en svingende vedligeholdelseskvalitet af kilearealerne mellem gruppeudstykningerne i kommunen. Det har ført til en møderække med kommunen for at se på muligheder for en bedre drift.
– Naturligvis er vi bekymrede for, at dette udspringer af en spareøvelse og ikke et reelt ønske om biodiversitet, siger Ernst Jørgensen.
Men for Grundejerforeningen Dyssevang handler det om at få styr på vildnisset.
– Biodiversitet i parcelhuskvarterer og byer handler først og fremmest om samspillet mellem valg af bevoksningerne og udrensning af ikke hjemhørende arter og sikre, at de nærmeste naboer kan være på deres egne parceller, eks. ift. pollen, der for nogle arter er voldsommere end andre, siger Ernst Jørgensen.
Grundejerforeningen Dyssevang har medlemmer med de rette kompetencer til at rette op på dette.
– Vi er ikke af den overbevisning, at ukontrolleret biodiversitet, langhårede græsplæner og vildtvoksende krat og træer er godt for naturen og har i dag faglige kompetencer boende i foreningen, der kan bidrage med at rette op på dette, forklarer Ernst Jørgensen.

Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest