Udmelding om besparelser vækker undren

Anders Medum Groth (RV), Rikke Blak-Kristiansen (C) og Jesper Dyhrberg (SF) vil have klarhed over, hvad der foregår i forhold til besparelser på skoleområdet. Trioen stemte imod et forslag om omprioriteringer tilbage i januar måned, så hvorfor er det stadig på bordet?

I januar måned behandlede Børne- og Skoleudvalget forvaltningens forslag om omprioriteringer på skoleområdet for 10 mio. kr.
Pengene skulle findes på almenområdet og flyttes til specialområdet, hvor der er stærkt stigende udgifter.
Et flertal i udvalget bestående af Jesper Dyhrberg (SF), Rikke Blak-Kristiansen (C) og Anders Medum Groth (RV) stemte imidlertid forslaget ned. Siden har fagudvalget ikke behandlet flere forslag fra forvaltningen.
Søndag eftermiddag den 17. marts sendte samtlige skolebestyrelser i Furesø Kommune et åbent brev, hvor de afviste yderligere besparelser, appellerede for, at skoleområdet fik flere midler og kaldte hele situationen for uholdbar.
Så hvad er der sket?
Det spørgsmål stiller de tre udvalgsmedlemmer sig selv og hinanden.
– Vi har undret os over, at der er meldt besparelser ud på skoleområdet, eftersom Konservative, Radikale Venstre og SF på udvalgsmødet i januar afviste forvaltningens forlag til besparelse på skoleområdet, siger Rikke Blak-Kristiansen, C.
De tre byrådsmedlemmer har derfor begæret indsigt i sagen.
– Vi vil meget gerne finde ud af, hvad der er op og ned i den her sag. Derfor har vi bedt om aktindsigt i forløbet.” fortæller Anders Medum Groth, RV.
Nu afventer de en tilbagemelding fra forvaltningen.
– Nu må vi se hvordan forløbet har været, og så må vi forholde os til det udmeldte derefter, siger Jesper Dyhrberg.

Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest