Værløse-virket – Skovriderens vilde teori

Skovrider E. Laumann Jørgensen var en kæmpe personlighed og meget historisk interesseret. Han gjorde de stort stykke arbejde for at opklare mysteriet om de mange stenmonumenter i skovene. Ud fra alle opdagelserne formulerede han sin teori om oldtidsriget Værløse-virket. Foto: Værløse Museer & Arkiver.

Forhenværende skovrider E. Laumann Jørgensen var en meget respekteret personlighed. Det skyldtes ikke udelukkende hans virke som skovrider, men i særdeleshed også hans kærlighed til områdets historie.
Fra sin bopæl på Skovridergården Syvstjernen havde E. Laumann Jørgensen optimale betingelser for at dyrke sin interesse for Hareskovens menneskeskabte stensætninger. Han gjorde en række vigtige fund, og formede sine egne teorier om megalitterne og fortidens religion.
Efterhånden fandt han så mange menneskeskabte stensætninger, at han formulerede en teori om ”Værløse-Kulturen”. Altså at Hareskovene skulle have været basen for en særlig kultur med egen religion.

I 1986 kom han så med sin mest opsigtsvækkende teori. 
På de uendelige traveture rundt i området havde han bemærket noget særligt. Området med menneskeskabte stensætninger i Hareskoven, Nørreskoven, Frederiksdal Storskov og Nybro Skov var omgivet af vand eller jordvolde til alle sider. Vel at mærke jordvolde som ikke skyldtes skovbrug eller agerbrug. Et område på 1800 hektar var omgivet af noget, som skovrideren tolkede som forsvarsværker.
E. Laumann Jørgensen formulerede sin teori i Årsskriftet for Værløse Historisk Forening i 1986. Han kaldte teorien for Værløse-virket.
Ifølge skovrideren var der tale om et forsvarsværk, som strakte sig over 26 kilometer med befæstelseselementer på de 24 kilometer. Det var blandt andet jordvolde med grøfter og muligvis palisader. Der var fremskudte stillinger jævnt fordelt, som kunne være brugt som bastioner. Og der var områder med voldanlæg. Ikke mindst ved udsigtspunktet Tårnet i Ryget Skov (Højderyggen ved Farum Sø red.)
E. Laumann Jørgensen søgte tilbage i litteraturen for at finde opbakning til sin teori. Han fandt, at historikeren Tietmar af Merseburg nævnte et hovedsæde på Sjælland ved navn Ledrum omkring 1000-tallet.
Adam af Bremen nævnte også et hovedsæde på Sjælland. Det skulle være omgivet af dybt vand til alle sider. Det skulle have ni porte og være centrum for afgudsdyrkelse. Måske var det i Værløse, spekulerede skovrideren. 
E. Laumann Jørgensen teori er spændende, og er aldrig blevet modbevist, men Værløse-virket har efter alt at dømme ikke gang på jord.
Ikke desto mindre skal man have respekt for arkæologi. Teorier har det med at ændre sig efterhånden som man finder nye ting i jorden.
Hvem ved? Måske var Værløse magtcentrum på Sjælland og var omgivet af Værløse-virket. Et 26 kilometer langt forsvarsværk?

Skovrider E. Laumann Jørgensen fremstillede et kort over Værløse-virket, som efter hans opfattelse strakte sig over 26 kilometer. Foto: Værløse Historisk Forening årsskrift 1986.
Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest

1 kommentar til “Værløse-virket – Skovriderens vilde teori”

  1. Solveig Bisgaard

    Skovriderens teori er ikke så tosset. Men måske skulle han have kigget mod Hviderne og deres forgængere.

Der er lukket for kommentarer.