DEbat – Trafikstøjen skal ikke vare ved – vi fortsætter kampen!

Furesø arbejder videre med at bekæmpe trafikstøj.

Af Lene Munch-Petersen (A), formand for Natur og Klima og Øjvind Vilsholm (Ø), næstformand i Natur og Klima.
Trafikstøj er et stort problem i Furesø. Både fra motorvejen og store kommunale veje. I flere indlæg i lokale medier mener bl.a. Hans Wagner Jensen, Flemming Oppfeldt og Anders Medum Groth ikke, der er bliver gjort nok for at få hastigheden ned på store lokale veje som Slangerupvej og på Hillerødmotorvejen.
Vi er helt enige i, at vi skal have hastighedsgrænserne ned. Og der bliver faktisk gjort en hel del, som bare ikke har givet konkrete resultater endnu. Vi arbejder med det politisk, og det gør de også i forvaltningen. Vi arbejder for, at hastigheden midlertidigt sættes ned til 90 km/t på Hillerødmotorvejen gennem Furesø – i hvert fald indtil der etableres bedre støjværn. Vi arbejder også for at overdække motorvejen. Og vi arbejder på at skabe alternativer til bilismen ved at forlænge S-toget fra Farum til Hillerød. Byrådsmedlemmer mødes med Christiansborgs Transportudvalg i maj måned om netop disse emner.
Desuden har vi som kommune lige meldt os ind i partnerskabet Silent City, som består af Region Hovedstaden og kommuner i hovedstadsområdet. Her taler vi indsatser, som mindsker antallet af støjplagede borgere i kommunerne. Der er dialog med ministre og folketingspolitikere. Vi arbejder desuden for at få del i nationale støjmidler.
På kommunens større veje er trafikstøj også en gene. Vi har fået politiet med på at sænke hastigheden til 70 km/t på Slangerupvej. Skal man sænke hastigheden på vejene i vores kommune, skal man have politiets godkendelse. De siger ja eller nej ud fra en række kriterier bl.a. om antal trafikulykker/trafiksikkerhed, fremkommelighed og i mindre grad hensyn til trafikstøj og boliger. Danmark er et af de få lande i Nordeuropa, hvor politiet har ret til at nedlægge et veto mod at sætte hastighedsgrænsen ned på veje, som i Furesø Kommune.
Forvaltningen har i maj møde med politiet, hvor vi medbringer ønskerne om lavere hastighed på kommunale veje bl.a. Frederiksborgvej, Jonstrupvangvej, Paltholmvej, Ballerupvej, Kollekollevej og Trevangsvej samt tre 40 km/t zoner ( er godkendt af politiet) i området mellem Ryttergårdsvej, Lillevangsvej og Farum Hovedgade, i området mellem Nørrevænget, Ryetvej og Fiskebækvej og i området nord for Ny Vestergårdsvej.
Borgmesteren mødes også med Nordsjællands Politi flere gange om året og tager trafikstøj op. Samtidig arbejder vi på, at flere vælger kollektive trafikformer eller cyklen i stedet for bilen. Derfor arbejder vi også på god kollektiv transport og samarbejder med hovedstadsområdet om bl.a. supercykelstier.
Det er desværre ikke enkelt at gøre noget ved trafikstøjen, men vi lader os ikke slå ud af den modstand, vi møder. Vi fortsætter kampen..

Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest