Flertal for omprioriteringer på skoleområdet

Her er forvaltningens skitse til forklaring af forskellen på den oprindelige plan og den reviderede plan.

Et flertal i Furesø Byråd stemte onsdag aften for en revideret handleplan for budgetbalance på skoleområdet.
Det skete efter et besynderligt forløb, hvor et flertal i Børn- og Skoleudvalget nedstemte den oprindelige plan tilbage i januar måned. Planen blev tilsyneladende gennemført alligevel af forvaltningen i Furesø Kommune, hvilket udløste en beklagelse fra kommunaldirektørens side.
Nu er der så præsenteret en revideret handleplan, hvor omprioriteringsbehovet fra almen til specialområdet er reduceret fra 10 mio. kr. til 5.8 mio. kr.
Den reviderede plan fik opbakning fra Konservative og SF, som stemte imod den oprindelige plan. Radikale Venstre og Enhedslisten stemte imod.
Radikale Venstre havde begæret sagen i byrådet og fremsatte et ændringsforslag, som gik på at skaffe midlerne gennem en tillægsbevilling. Det blev ikke vedtaget.
SFs Jesper Dyhrberg stemte imod den oprindelige plan, men ser forbedringer i den reviderede plan, som partiet stemte for.
Han henviste til, at det nu kun handlede om 5,8 mio. kr., samt at man havde forsøgt at finde måder, hvor man undgår at gribe ind i skolens drift, samt undgå nedskæringer af personaleresurser.
Konservative Rikke Blak-Kristiansen pegede på konkrete årsager til, at partiet denne gang stemmer for.
Skolernes ledelse frisættes i forhold til om, der skal bruges resurser på læsemetoden guided reading, PPR og pædagogerne kommer ud i felten og man laver en gennemgang af projekter, som ikke har betydning for børnenes hverdag.
– Vi skal bruge alle vores kræfter på at skabe ro og trivsel for eleverne, sagde Rikke Blak-Kristiansen ved byrådsmødet.

Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest