Foredrag om tvangssammenlægningen – Sådan blev vi til Furesø

Borgmester Ole Bondo Christensen og byrådsmedlem Egil Hulgaard fortalte om sammenlægningen af Farum og Værløse Kommuner. Foto: Signe Thomsen.

Små 100 mennesker var mødt op på Aktivitetscenter Gedevasevang, da Farum Lokalhistoriske Forening havde inviteret borgmester Ole Bondo Christensen og byrådsmedlem Egil Hulgaard til at tale om kommunesammenlægningen i 2007 og hvorledes udviklingen var gået i Furesø Kommune.

Såret er vist helet
Tilhørerne fik et godt indblik i de problemer, der havde været i forbindelse med sammenlægningen pga. de to kommuners meget forskellige økonomiske forhold. En væsentlig grund til Værløseborgernes utilfredshed var, at sammenlægningen skete med tvang.
Ole Bondo Christensen fortalte om arbejdet med at sikre økonomisk hjælp fra staten, så man kunne arbejde fremadrettet med fælles visioner for kommunen, hvilket var lykkedes. Han roste det gode samarbejde mellem politikerne og de mange aktive borgere. Egil Hulgaard talte om vigtigheden af at forstå forskellen mellem de to tidligere kommuner, hvor en væsentlig forskel er, at Værløse består af mange forskellige bysamfund i modsætning til Farum – vigtigt at have forståelse for de enkelte bysamfund og skabe samarbejde mellem disse.
Efterfølgende blev der stillet mange spørgsmål om byudvikling, S-tog til Hillerød, fjernvarme, ældrepleje mm. Spørgsmål, der dækkede hele kommunen og viser, at sammenlægningen måske ikke fylder så meget mere. Nu 16 år efter er vi måske ved at føle os som Furesøborgere, blev konklusionen på aftenens debat.

Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest