Fremtidens Superhelte hos Furesø Ungepanel

Furesø Ungepanel vil ud på skolerne og møde de unge, men projektet "Fremtidens superhelte" byder også på arrangementer i Ungekulturhuset.

Furesø Ungepanel har gang i mange spændende ting i Ungekulturhuset på Ballerupvej. I den nærmeste fremtid kommer der gang i et nyt projekt.
Tuborgfondet har valgt at støtte projektet ”Fremtidens superhelte – Furesø Ungepanel nedbryder filteret og installerer digital trivsel” med 30.000 kroner.
Projektet foldes ud i februar måned og kører frem til juni måned 2024 og inkluderer et undervisningstilbud til udskolingsklasserne, en anonym digital hotline og en caféaften i Ungekulturhuset, som tilsammen skal virke forebyggende for digital mistrivsel.
Esther Toldam fra Furesø Ungepanel er ildsjælen bag projektet.
– Jeg skal være projektleder på forløbet og glæder mig til at gå i gang med dette forløb, fordi jeg virkelig brænder for at understøtte trivsel blandt unge i kommunen. Vores formål er at fremme deltagelse i fællesskaber blandt unge i Furesø Kommune samt deres digitale trivsel gennem ung-til-ung undervisning omkring færdsel på internettet, fortæller Esther Toldam.
Furesø Ungepanel har i en længere periode oplevet en stigende mistrivsel blandt unge i Furesø. Denne mistrivsel er ikke forbeholdt Furesøs unge, men snarere en landsdækkende problematik. Efter en dialog med Furesø Fælleselevråd (FFE) om emnet blev beslutningen om at gøre noget aktivt taget.
– Solid digital trivsel fremmer unges oplevelse af værdi, når det kommer til aktiv deltagelse i samfundet. Arbejdet i at forbedre unges vilkår på internettet er derfor et essentielt redskab til at udvide de unges muligheder for at finde fællesskaber og give dem bedre grundlag for engagement. Derfor vil Furesø Ungepanel gerne arbejde med digital trivsel for unge i udskolingen, forklarer Esther Toldam.

Det er en klar fordel, at arbejdet gøres af unge mennesker. Furesø Ungepanel vil ud på skolerne og møde de unge på en ny og inkluderende måde.
– Vi kan møde de unge i øjenhøjde og skabe et fællesskab omkring udfordringerne, hvilket vil have en positiv effekt på undervisningsforløbet. Udover egne erfaringer vil vi inddrage viden og materiale fra Red Barnet og andre NGO’er som arbejder med digital trivsel. Dette materiale vil blive delt med alle udskolingsklasser i Furesø Kommune sammen med et tilbud om, at Furesø Ungepanel kommer ud og underviser enkelte klasser. Til fysisk undervisning vil vi benytte os af en mere demokratisk og dialogbaseret undervisningsmodel, som skal vise eleverne, at deres mening er vigtig og give dem anledning til at deltage aktivt i åbne samtaler omkring tabubelagte emner, fortæller Esther Toldam.
Men der stopper indsatsen ikke. Den fortsætter i Ungekulturhuset.
– Oveni undervisningsmateriale og undervisningsforløb, vil vi lave en række caféaftener i Ungekulturhuset, hvor vi stiller skarpt ind på digitale dilemmaer. Dette vil vi gøre ved at invitere kendte og influencere, som kan fungere som rollemodeller for de besøgende.

Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest