Hareskov Savværk & Tømmerhandel – En svunden fortid

Hareskov Savværk & Tømmerhandel lå ved Hareskov Station og havde eget vigespor.

Etableringen af Slangerupbanen og stoppestedet Hareskov Station i 1906 er selve grundlaget for Hareskovby.
Journalisten Michael Skandrup opkøbte en række grunde og gik i gang med at opføre herskabsvillaer og forlystelsesstedet Hareskovpavillonen, men forregnede sig og gik konkurs, inden Slangerupbanen for alvor kom i gang. Ikke desto mindre fik han sat gang i en enorm byudvikling og lagde navn til den første villavej Skandrups Allé.
Da byudviklingen for alvor tog fart i 1920 ´erne var der stor efterspørgsel efter byggemateriale. I årene fra 1926 til 1932 blev der bygget et savværk ved Hareskov Station.
Hareskov Savværk og Tømmerhandel blev opført på skovsiden af stationen og blev udstyret med eget vigespor, så materialerne kunne lastes på toget og køres til Lygten Station på Nørrebro. København sukkede også efter byggemateriale. DE lokale havde adgang via den gamle skovvej Gammel Jagtvej, som passerede savværket på den anden side.

I 1960´erne begyndte det at knibe for Hareskov Savværk & Tømmerhandel.
Den 1. oktober 1970 udløb kontrakten med Dansk Imprægneringsinstitution og dermed forsvandt grundlaget for den videre drift af savværket. 

Borgerne i Hareskovby købte tømmer til at bygge huse. Der var adgang via en skovvej.

Nogle få år forinden var der ellers opført en bestyrerbolig ved savværket. Det var planen, at den skulle blive stående og benyttes som spejderhus eller til andre formål for ungdommen i området. I februar 1971 blev bestyrerboligen udsat for groft hærværk og så var sagen klar.
Skovdistriktet ejede grunden og besluttede at rive det hele ned. Det skete den 16. marts 1971.
I dag er der ingen spor tilbage efter savværket. I forbindelse med S-togets indførsel i 1977 blev der udvidet med endnu et spor i det område, hvor Hareskog Savværk og Tømmerhandel havde ligget i 44 år.
Den gamle Hareskov Station havde flere andre funktioner. En af de mere kuriøse var en svinefold. Den var placeret nogenlunde på den nuværende parkeringsplads. Savværket var placeret lige overfor svinefolden på den anden side af banelegemet.

Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest

1 kommentar til “Hareskov Savværk & Tømmerhandel – En svunden fortid”

  1. Peder Sundgaard

    Fantastisk historie .. den kendte jeg ikke .. dejligt at blive klogere på lokalområdet

Der er lukket for kommentarer.