Hillerødmotorvejen skal have ny asfalt ved Værløse

Hillerødmotorvejen skal have ny asfalt på strækningen fra Fiskebækbroen til Kollekollebroen.

Fra onsdag 29. maj til lørdag 8. juni bliver der udført vejarbejde på en 3,1 kilometer lang strækning af Hillerødmotorvejen ved Værløse. Det sker i aften- og nattetimerne, så man er til mindst mulig gene for trafikanterne.
Trafikanter på Hillerødmotorvejen ved Værløse må for en kort stund vænne sig til, at der bliver udført vejarbejde på deres strækning.
Det er det 3,1 kilometer lange stykke mellem Fiskebækbroen og broen over Kollekollevej ved Værløse, der skal have ny asfalt, da den nuværende belægning er nedslidt og trænger til at blive udskiftet. Der skal lægges ny asfalt på det ”lette” spor og på frakørselsrampe 8.
Arbejdet bliver udført i aften- og nattetimerne i perioden onsdag 29. maj og frem til lørdag 8. juni.

Sådan foregår arbejdet
Første opgave går ud på at affræse den gamle belægning, så der er plads til at foretage reparationer af underlæggende belægning.
Når det er gjort, skal der udlægges nyt slidlag. Som afslutning skal kørebanen have nye vejstriber.

Information til trafikanterne
Mens vejarbejdet står på, vil den indadgående trafik mod København blive ledt over i det udadgående spor og dermed udenom arbejdsområdet. Frakørselsrampe 8 til Værløse og tilkørselsrampen fra Værløse mod København vil samtidig være spærret.
Vejdirektoratet opfordrer trafikanter, der skal mod Værløse, til at bruge frakørsel 10 Farum som alternativ, mens trafikanter med retning mod København henvises til Frederiksborgvej, hvor de kan krydse Ring 4 og derefter benytte motorvejstilkørslen.
Omkørsler vil være skiltet, og en smule forlænget rejsetid må således forventes.
For cyklister og fodgængere opfordrer Vejdirektoratet til at udvise ekstra agtpågivenhed, da arbejderne vil være nødt til at benytte cykelsti og ganglinje i forbindelse med arbejdet på rampetilslutningen ved Kollekollevej. Her bliver der i det hele taget udført arbejde tæt på vejen, hvilket kan medføre kortvarige gener for trafikanterne.
Fordi vejarbejde er vejrafhængigt, er der altid en risiko for, at det kan blive udskudt som følge af vejrforhold.

Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest