Hør om kostskolelivet på seminariet

Forstander Stig Bredstrup med lærerne i skolegården 1918 Gruppen ses her foran seminariets vandværks filterhus fra 1912 og forstander Jens Jensens mindestøtte, som stod i skolegården, fra han gik af i 1868. Selve relieffet, men ikke stenen blev flyttet med til det nye Jonstrup i Lyngby, men hvad der siden er blevet af hverken sten eller relief vides ikke. Bagerst anes øvelsesskolen.

Søndag den 2. juni 2024 kl. 14 vil Jonstrupsamlingens frivillige tage jer med en kort udendørsvandring i seminariekomplekset. Mødested er foran den gamle øvelsesskole (bygning E).
Her fortæller Jette Kirstein om områdets og bygningernes spændende historie som klædefabrik, lærerseminarium, officersskole og frem til bygningernes nuværende mangfoldige brug og Anne Sørensen beretter om den traditionsrige Filosofgang fra 1809.
Derefter vil Signe Holm-Larsen tage jer med op i Jonstrupsamlingen og fortælle om elevernes kostskoleliv i hverdag og fest.
I hverdagen var der i de første mange år klager over maden, og sovesalene bød ikke på meget privatliv. Det hjalp derfor meget, da sovesalene blev erstattet af værelser for 2-4 personer, og da der kom elektricitet og da de gamle retirader blev erstattet af moderne wc’er. Men hverdagen blev heldigvis afbrudt af mange fester o.l., fx den højere dimis, valg af nye ”embedsmænd”, øjeture, dusfest, spirekamp og -plagerier, efterårsfest m. komedie, julefest, seminarinefest, eksamenslæsning og dimission.
Jonstrupsamlingen har åbent fra kl. 16. Se også samlingens hjemmeside på Jonstrupsamlingen.dk og jonstrupsamlingensvenner.dk på Facebook.

Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest