Jorden rundt i Fileten i Farumskovene

Sækken i Farumskovene ligger omgivet af arboretets eksotiske træer. Foto: Charlotte Søllner Hernø.

Det er næsten en hemmelighed, men Farumskovene indeholder et arboret, som er en samling af eksotiske træarter fra mange andre dele af verden. Man kan således opleve smukke og anderledes træer indenfor Furesø Kommune uden at skulle langt væk.
Af Charlotte Søllner Hernø
Farumskovene, der gennemskæres af Mølleå tunneldal med Farum Sø i øst og Bastrup Sø i vest, er et naturområde på et næsten 8 km² stort skovområde, som er rester af et større samlet nordsjællandsk skovområde. En del af jorden i de mest kuperede områder har aldrig været opdyrket.
I Farumskovene ligger også Fileten med et arboret, som er en lille samling af omkring 80 forskellige slags træer fra en række lande på den nordlige halvkugle, og som skovrider Just Holten begyndte at samle og plante i 1930’erne, ligesom arbejdet fortsatte de næste mange år. Hensigten med Fileten var at afprøve, om nogle af træerne kunne bruges i dansk skovbrug. Området har sit navn, fordi det tilplantede areal har form som en filet. Man finder lettest vej ved at parkere på p-pladsen ud til Slangerupvej. Se link til folder med kort under fakta nederst i artiklen.
Omkring år 2000 blev en skovrider, der i 1941 havde været i praktik i skoven, trist til mode ved synet af det tilgroede vildnis, som arboretet havde udviklet sig til. Han henvendte sig til Københavns Skovdistrikt med sin bekymring og Skov & Naturstyrelsen var enig i, at arboretet var værdifuldt.

Skal i fremtiden henligge som urørt skov
Fileten blev ryddet og udtyndet, så de eksotiske træarter igen kunne fremtræde tydeligt i skovlandskabet. Nye stier blev etableret og træerne fik numre, som refererer til deres navne i en folder, Skov & Naturstyrelsen fik lavet.
Den daværende miljøminister kunne efterfølgende den 2. maj i 2004 genindvie den botaniske skovhave tæt på Farum under overværelse af bl.a. en større skare børnehavebørn. Arboretet var reddet.
Farumskovene og dermed også arboretet er imidlertid et af de udpegede 22 skovområder, der i fremtiden skal henligge som urørt skov. Det betyder, at Naturstyrelsen ikke længere vil passe arboretet eller opsætte skilte, der fortæller om de mange eksotiske træer. Med tiden vil mange af de eksotiske træer formentlig gå til grunde.
Indtil videre kan man dog fortsat se vandgran fra Kina, japansk valnød, amerikansk humlebøg, manchurisk kirsebær, ungarsk eg, serbisk gran og mange andre træer.
Når man står midt i Fileten kan man også opleve Sækken, som er et lavtliggende område, der engang har været en del af Farum Sø og som er delvist dækket af en tæt rørskov og andre planter. En del af Sækken er en sumpskov og området er et beskyttet fugleområde for at give ro til rørhøg, plettet rørvagtel m.fl., ligesom der også færdes grævlinger på jagt efter frøer, snegle, fugleunger eller saftige planter.

Fakta:
Farumskovene ligger i både Furesø Kommune og i Allerød Kommune, men passes af Naturstyrelsen, da det er staten, der ejer arealerne. Se kort og folder om Farumskovene på https://naturstyrelsen.dk/media/qolmtuio/107_farumlillevang.pdf

Blandt de mange eksotiske træer plantet fra 1930’erne til 1950’erne er også japansk valnød. Foto: Charlotte Søllner Hernø
Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest