Naturen skal skabe trivsel for unge i nyt projekt

Talenterne fra Skolelandbruget fungerer som værter for skoleklasser og børnehaver på Naturstøttepunkt Hjortøgård, hvor de bl.a. tænder bål.

Furesø er blandt fire kommuner, der de næste tre år skal udvikle aktiviteter i naturen, som middel til at skabe trivsel for unge, i samarbejde med lokale foreninger. Det er Naturvejledning Danmark, der står bag projektet “Frirum og fællesskab i naturen”, som er støttet af VELUX FONDEN.
Naturen har et stort potentiale til at skabe trivsel hos unge, som kæmper med ensomhed, præstationspres og andre mentale udfordringer. Derfor vil Naturvejledning Danmark i et nyt projekt udvikle natursociale tilbud til unge i mistrivsel i samarbejde med fire kommuner: Furesø Kommune, Vesthimmerland Kommune, Odense Kommune og Esbjerg Kommune.
– Naturen kan fungere som et frirum, hvor man kommer væk fra hverdagens pres og forventninger. Der er både plads til aktiviteter, som kan danne grundlag for nye fællesskaber, og til mere stille refleksion og fordybelse. Vi ser derfor et stort potentiale i at naturen i højere grad bliver benyttet i forbindelse med unges trivsel, siger Jakob Walløe Hansen, formand for Naturvejledning Danmark.
I Furesø Kommune bakkes der op om denne betragtning og chef for Skole- og Ungdomsuddannelse, Per Christensen, tilføjer
– I en tid hvor de unge oplever præstationspres og forhøjet tempo ser jeg et stort potentiale i at vi lægger aktiviteter og samtaler ud i naturen. Naturen minder os om at tage den mere med ro og komme i bedre kontakt med os selv. Vi ser frem til at bidrage med, at få flere børn ud i naturen, ud i understøttende fællesskaber, ud og møde dygtige naturformidlere og de mangfoldige foreninger.
I Furesø Kommune kommer naturstøttepunktet Hjortøgaard til at danne rammen for det trivselsfremmende arbejde i naturen.

Naturvejlederen som brobygger
De fire kommuner vil på forskellige måder udvikle tilbud til unge mellem 13-17 år. I alle kommuner kommer naturvejledere til at spille en særlig rolle som brobygger og facilitator for samarbejdet mellem de kommunale enheder og frivillige foreninger. På den måde skal projektet bane vejen for at civilsamfundet i højere grad kan være med til at skabe trivsel for unge.
– Naturvejledere har selvsagt stærke kompetencer til at kunne tilrettelægge aktiviteter i naturen, men de er også rigtigt gode brobyggere, fordi de ofte arbejder på tværs af de kommunale forvaltninger og har god kontakt til det lokale foreningsliv, siger Jakob Walløe Hansen.

Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest