Projekt Klimapartner skal gentænkes

Klimapartnersamarbejdet havde Mogens Brusgaard , formand for Furesø INDUSTRI, som fødselshjælper. Foto: Furesø Kommune.

I forbindelse med generalforsamlingen i Furesø Erhvervsforening løftede kommunaldirektør Henrik Studsgaard sløret for, at Projekt Klimapartner har brug for en genstart.

Furesø Kommune satte sidste år gang i Projekt Klimapartner. Det skete med Furesø INDUSTRI og Furesø Erhvervsforening som samarbejdspartnere.
Projektet fik en flot start, men siden er antallet af tilmeldinger stagneret. Status er, at der lige nu er 64 tilmeldte klimapartnere. I Partnerskabsaftalen 2023/24, som er indgået med Erhvervskontaktudvalget, er der aftalt, at målet ved udgangen af 2024 er 100 klimapartnere.

Behov for revitalisering
Så hvad skal der til for at få antallet af klimapartnere i vejret?
– Den fælles nedsatte arbejds- og styregruppe under Erhvervskontaktudvalget har derfor i enighed med Erhvervskontaktudvalget besluttet, at evaluere klimapartnerskabet med en survey til de eksisterende klimapartnere, der skal afdække de hidtidige erfaringer og eventuelle ønsker, der kan revitalisere og/eller retænke samarbejdet, så flere bakker op, skriver Furesø Kommune i et svar til Alt om Furesø. 
Survey’en bliver sendt ud inden så længe, og skal derefter drøftes i Erhvervskontaktudvalget med henblik på en fælles beslutning om det videre forløb.
– Der er lagt mange kræfter i etableringen af Klimapartnersamarbejdet af begge erhvervsforeninger i samarbejde med Furesø Kommune. Tanken bag har været, at alle virksomheder uanset størrelse skulle kunne deltage i klimapartnersamarbejdet og få gavn af det, lyder det fra Furesø Kommune. 
Fokus har været, at virksomhederne skulle arbejde med de områder, der har det største klimaaftryk: Grøn mobilitet, affaldssortering og emballagehåndtering, grøn varme og energiforsyning, klimavenlige indkøb og virksomhedens egen idé.

Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest