Rapport viser ulovlige tilladelser – Søgruppen kæmper for påbud

Bech-Bruun rapporten går det klart, at en række udledninger til Vesterled Sø er ulovlige.

Efter mere end ti års kamp for at få renset den forurenede Vesterled Sø er der langt om længe kommet en klarlægning af myndighedsansvaret.
Herlev Kommune bestilte en rapport fra advokatfirmaet Bech-Bruun. I rapporten slås det fast, at hverken eller Herlev eller Furesø Kommune har bemyndigelse til, at udstede et påbud til forsyningsselskaberne HOFOR og Novafos om oprensning af 20.000 tons forurenet slam i Vesterled Sø. Den mulighed har alene Miljøstyrelsen.
Svend Aage Eeg og Claus Bruun fra søgruppen har gennemgået Bech-Bruuns rapport med lup og forstørrelsesglas. De har fundet frem til ulovlige udledningstilladelser og gennemgående sjusk med myndighedsbehandlingen. Nu har de skrevet til Miljøstyrelsen med et ønske om et påbud til forsyningsselskaberne.
– Vilkårene for Hovedstadsrådets godkendelse af U5 og U6 (udledninger til Vesterled Sø red.) i 1979 er forudsat, at udledningerne skal have olieudskiller og bassin til at opsamle sediment. Udløbene er ulovlige, de har aldrig haft bassin, skriver Svend Aage Eeg og Claus Bruun til Miljøstyrelsen.


Men der er meget mere ammunition.
– Forvaltningen har forsømt at opdatere de tilladte spildevandsmængder fra de gamle LVK-tilladelser fra 1964 og 1976. De tilladte mængder passer ikke med den nutidige belastning, hvor der årligt udledes ca. 700-800.000 m³ spildevand, og efterlades ca. 400 tons giftigt slam i søen hvert år. Slammet består af olie, tungere kulbrinter, bly, cadmium, nikkel og zink.
– Ifølge BB-rapporten sker udledningerne ikke i overensstemmelse med de eksisterende tilladelser. Det står klart, at Miljøstyrelsen ikke kan have godkendt eller inspiceret disse udledninger i Herlev nord, skriver Svend Aage Eeg og Claus Bruun og beder Miljøstyrelsen om at give de nødvendige påbud med henblik på at søen renses op og sikre, at udledningstilladelserne fornys og opfylder nutidens krav, så de modsvarer de aktuelle udledninger.

Under denne sti går en rørledning fra Hyldemose til Vesterled Sø. Svend Aage Eeg og Claus Bruun vil have Miljøstyrelsen til at udstede et påbud, så Vesterled Sø kan få samme oprensning, som Hyldemosen fik for et par år siden.
Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest