Renoveringen af Furesøs Hjerte genoptages

Nu går det løs igen. BAKAOS genoptager renoveringen af Furesøens Hjerte.

Går du tur ved Furesøbad, vil du inden længe kunne støde ind i den lokale kunstner, BAKAOS, med fødenavnet Barbara Kaad Ostenfeld.
BAKAOS genoptager nemlig snart renoveringen ’Furesøs Hjerte, også kendt om ’Stenen på Furesøbad’, som hun, grundet kulde, ikke nåede at færdigrenovere sidste efterår. Stenen har derfor været pakket nøjsomt ind siden november 2023, for at beskytte det populære kunstværk mod vejr og vind.
– Mange har spurgt ind til hvornår Furesøs Hjerte vil være færdigrenoveret. Jeg har kunne mærke, at stenen har været savnet af folk der har sin gang på Furesøbad. Det glæder mig derfor, at jeg snart kan pakke kunstværket ud og fortsætte renoveringen, siger BAKAOS.

Renoveringen kommer til at foregå i to etaper.
Første etape er at færdiggøre den øverste del af stenen, med alle de farverige fantasifulde væsner.
Når sommervarmen har gennemtørret stenen, starter anden etape, med en mere gennemgribende renovering af den nederste del af stenen, den del der forestiller vand, som er godt medtaget af fugt fra jorden/græsset under stenen.
Stenen renoveres med midler fra Furesø Kommune, da kommunen har en pulje til reparation af kommunens kunstværker, når vejr, vind og berøring har sat sin spor og en renovering er nødvendig.

Furesøens Hjerte blev pakket godt ind for at skåne den for vinteren.
Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest