Udvalget for Børn og Skole får ny mulighed for at se på budgetbalanceplan

Politikerne i Børn og Skole får den 9. april mulighed for at forholde sig til budgetbalanceplanen for skolerne i 2024. Foto: Furesø Kommune.

Ny tillægsdagsorden med forslag til omprioriteringen inden for skolernes budget skal sikre budgetoverholdelse. Kommunaldirektør beklager rodet proces.
Politikerne i Børn og Skole får den 9. april mulighed for at forholde sig til budgetbalanceplanen for skolerne i 2024. Furesø Kommune
Tirsdag den 9. april får politikerne i Børn og Skole mulighed for at forholde sig til budgetbalanceplanen for skoler i 2024. En vækst i antallet af børn, der har brug for særlig indsats i skolerne, kræver en omfordeling af ressourcerne. Det er en udvikling, der er kendt fra alle landets kommuner. På et møde i januar drøftede politikerne i Børn og Skole forvaltningens forslag til at sikre budgetoverholdelse, men udvalget bad på mødet forvaltningen om at analysere området igen.
Det arbejde satte forvaltningen straks gang i.
Siden januar har udgangspunktet ændret sig. Der forventes flere indtægter fra andre kommuner, der har haft børn i Furesøs folkeskoler. Samtidig er der fra august 2024 visiteret flere børn til særlige tilbud. Forvaltningen og skolerne har samarbejdet om at tilrette budgetterne og finde de bedst mulige løsninger for børn og medarbejdere.
– Forvaltningen er forpligtet til at sikre budgetoverholdelse. Det kræver, at vi handler rettidigt, når budgetforudsætningerne ændrer sig. Når det er sagt, vil jeg gerne beklage, at vi ikke tidligere har præsenteret et nyt beslutningsforslag for Børn og Skole-udvalget med de nødvendige skridt, der gør, at vi overholder budgettet. Det gør vi nu med en tillægsdagsorden, siger Henrik Studsgaard, kommunaldirektør i Furesø Kommune i en pressemeddelelse. 
I tillægsdagsordenen skal politikerne beslutte forvaltningens forslag til, hvordan budgettet overholdes. Der kommer ikke færre midler ud til skolerne. Tværtimod, den samlede bevillingsramme er øget via ekstrabetaling fra andre kommuner. Udfordringen er, at antallet af børn med behov for en særlig indsats er stigende. Det nødvendiggør en omprioritering for ca. 5,8 mio. kr. ud af et samlet budget på 429,6 mio. kr.

Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest