Utzons bycenter blev vraget

Den senere så verdensberømte arktekt Jørn Utzons forslag om et bycenter ved Farum Station vandt ikke konkurrencen. Man kan ane konturen til Operahuset i Sydney i Utzons tegninger.

I takt med at befolkningen voksede i Farum op gennem 1950´erne og 1960´erne blev der for alvor brug for et indkøbscenter. Farum Hovedgade var for kringlet og kroget, men sognerådet gjorde et forsøg på at gennemtvinge tre etagers bygninger hele vejen igennem, men blev afvist af ministeriet.
I stedet blev der talt om at etablere et bycenter. Flere talte for en placering lige ved Farum Station. Det havde dog nødvendigt nedrivning af en række bygninger, og i horisonten lurede anlægget af Hillerødmotorvejen.
I 1966 tog Farum Kommune initiativ til en idekonkurrence om et bycenter i Farum. Placeringen var valgfri.
Der indkom 21 forslag, som dommerkomiteen med byrådsmedlemmer og eksperter skulle vurdere.
Blandt forslagene var et bycenter ved Farum Station, indsendt af Jørn Utzons tegnestue. På skitserne kan man ane konturerne til hans vigtigste værk Sydneys Operahus. Forslaget omfattede indkøbscenter, rådhus, bibliotek og en kirke.
Utzons bytorv var formet som en overdækket bazar og slangede sig fra Farum Station henover Paltholmskolens idrætsanlæg (I dag Kumbelhaven red.)
Det var et forslag, som havde givet Farum et bycenter med en arkitektur i verdensklasse.
Men det fandt ikke nåde for dommerkomiteens strenge blikke
– Det var så utraditionelt, at ingen turde præmiere det, erindrer Marianne Fogtmann i Majtræet oktober 1988.
Utzons forslag stødte på den forhindring, at der var en motorvej i støbeskeen, og flertallet i dommerkomitéen så gerne en byudvikling mellem Frederiksborgvej og Hillerød-motorvejen.
Derfor blev forslaget fra Poul Farlov, Egil Ladsten og Ole Mortensen tildelt førstepræmien på 45.000 kr.
Forslaget omhandlede en gigantisk åben hal, hvor alle funktioner var samlet omkring et langt strøg med forskellige niveauer. Forslaget var især populært, fordi man foreslog en ny form for handel, hvor man først valgte sine varer, og siden fik dem udleveret et helt andet sted. Desuden var der plads til børnehaver, bibliotek, og biograf i forskellige bastioner langs strøget.
Henning Larsens tegnestuen vandt andenpræmie – dette forslag omhandlede også et bycenter ved motorvejen.
Ingen af forslagene blev som bekendt til noget. I 1972 blev der igangsat et byggeri af et shoppingcenter på størrelse med Lyngby Storcenter, men det blev stoppet efter en vejledende folkeafstemning med 78 procent nejstemmer.
I stedet fik man i 1977 det nuværende Farum Bytorv. Et kædehusbyggeri med intim atmosfære langs et øst-vest gående gangstrøg. Farum Bytorv fik en opgradering i 1993 med en overdækning. Nu tales der atter om en udvidelse af det 10.908 kvadratmeter store center.

Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest

2 kommentarer til “Utzons bycenter blev vraget”

  1. Janus Hellevik Heisterberg

    Endnu et godt eksempel på hvor galt det tit går, når politikere blander sig i arkitektur som de ikke forstår, og lader økonomiske interesser veje tungest. Gad vide hvor pænt det kunne være blevet.

Der er lukket for kommentarer.