Vestforbrænding overtog risici ved direktørfratrædelse

Fra et vanskeligt udgangspunkt lykkedes det Farum Fjernvarme at forhandle fratrædelsesaftalen med direktør Nighat Kamal ned fra 16,3 til 12 mio. kr. Redegørelsen forklarer ikke, hvordan det lykkedes.

I forbindelse med sammenlægningsaftalen mellem Vestforbrænding og Farum Fjernvarme overtog Vestforbrænding risici ved en række uafklarede sager. Til formålet blev der oprettet en pulje på 22 mio. kr.. Direktør Nighat Kamals fratrædelsesaftale hører ind under denne pulje. Vestforbrænding modregner gennem overtagelse af en række aktiver.
Sagen om det gyldne håndtryk på 12 mio. kr. til Farum Fjernvarmes direktør Nighat Kamal startede reelt den 13. december 2023. I forbindelse med årsmødet i Farum Fjernvarme orienterede advokat Jon Lauritzen om de grundlæggende træk i sammenlægningsaftalen.
På side 3 i referatet (offentligt tilgængeligt på Farum Fjernvarmes hjemmeside) fremgår det, at Vestforbrænding overtog risici for samlet 22 mio. kr. Senere i referatet finder man en skitse, hvor det fremgår, at afvikling af direktøraftale er en del af denne pulje.
Det gyldne håndtryk på 12 mio. kroner betales derfor af Vestforbrænding, som dog modregner i form af overtagelse af en række aktiver. Detaljerne om fratrædelsesaftalen med Nighat Kamal kom frem i lyset ved årsmødet i Farum Fjernvarme den 25. april.  
Alt om Furesø spurgte i sidste uge Vestforbrænding om, hvorvidt selskabet var bekendt med detaljerne i Nighat Kamals aftale med Farum Fjernvarme.
Pressechef Per-Henrik Goosmann afviste ethvert kendskab til fratrædelsesaftalen.
– Vestforbrænding har ikke haft kendskab til direktørkontrakten i Farum Fjernvarme, da den under due diligence lå i et særligt datarum, som kun udvalgte rådgivere havde adgang til, og disse rådgivere måtte ikke videregive oplysningerne i dette særlige datarum til Vestforbrænding, lød svaret.
For at belyse omstændighederne nærmere sendte pressechefen dette link til Alt om Furesø: https://www.farum-fjernvarme.dk/media/70577/bestyrelsens-forslag-ifm-ext-ord-aarsmoede-den-13-dec-2023-inkl-vedlagt-aftale.pdf
Alt om Furesø har derfor spurgt Vestforbrænding om følgende: Hvorfor har Vestforbrænding indgået en aftale om at overtage udgifterne til fratrædelsesaftale med Farum Fjernvarmes direktør Nighat Kamal uden at kende detaljerne i hendes kontrakt?
Per-Henrik Gossmann svarer på følgende vis.
– Før Vestforbrænding tilbød at overtage Farum Fjernvarme, udarbejdede Vestforbrænding en grundig business case, der viste, at man kunne tilbyde kunderne i Farum en fjernvarmepris svarende til prisen i resten af VFs varmeopland under forudsætning af, at eventualudgifter (altså endnu ikke opgjorte udgifter) kunne holde sig inden for 22 mio. kr. Det indgik således i aftalen, at varmekunderne i Farum skulle betale en særafgift på varmen, hvis eventualudgifterne oversteg de 22 mio. kr. VF blev oplyst om hvilke udgiftstyper, der kunne indgå i eventualudgifterne – herunder udgifter til at afslutte kontrakter med personale, uafsluttede retssager m.v men ikke størrelsen af de enkelte udgiftsposter.
I et opklarende spørgsmål har Alt om Furesø spurgt, hvordan udgiften til fratrædelsesaftalen finansieres.
– Finansieringen sker inden for rammerne af de aktiver, der findes i Farum Fjernvarme, og som med sammenlægningen overgår til Vestforbrænding – herunder transmissionsledning og egenkapital. Med aftalen sikrer vi en markant reduktion af varmeprisen i Farum, samtidig med, at vi skaber et sammenhængende fjernvarmesystem til gavn for varmekunderne og den grønne omstilling, lyder det fra Per-Henrik Goosmann.

Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest

2 kommentarer til “Vestforbrænding overtog risici ved direktørfratrædelse”

  1. Stefan Kousgaard

    Summen af kardemommen er, at køber i den pris man betaler til sælger, har inkluderet uforudsete udgifter med til 22 mDKK. Dermed blev salgsprisen, og dermed medlemmernes indtægt, det mindre.

    Sælger betaler altså for bestyrelsens tåbeligheder, men lad os nu se om de er så tilpas tåbelige, at der kan blive tale om et (personligt) bestyrelsesansvar, der kan kontant kompensere medlemmerne.

  2. Hej Stefan kousgaard, hvis jeg læser det rigtigt, så skal de (bestyrelsen) selv betale de 12 mio kr tilbage til varmeværket,vh Lone Christensen

Der er lukket for kommentarer.