Debat – Forandringer er svære, men de kan føre til noget bedre

Social-, handicap- og psykiatriudvalget. i Furesø Kommune.

Af Hasan Yilmaz (S), Jesper Dyrberg (SF) Yuying Chen (C), Jesper Larsen (V) og Bettina Ugelvig (S)

Vi står i Social-, handicap- og psykiatriudvalget med en vanskelig opgave. Vi har de senere år oplevet en betydelig udgiftsstigning på det specialiserede voksenområde, og budgettet for 2024 er allerede stærkt presset. Sammen med de øvrige politiske udvalg skal vi bidrage til af finde besparelsesforslag på 75 mio.kr. over de kommende år.
Et samlet byråd besluttede i forbindelse med nuværende budget at bestille en analyse af det specialiserede voksenområde for at finde ud af, om vi gør det bedste, som vi kan. I Social-, handicap- og psykiatriudvalget ønsker vi, at den enkelte borger støttes i at mestre eget liv i et fællesskab med andre. Økonomien er et nødvendigt bagtæppe, når vi drøfter de områder, som analysen fremhæver – altid med fokus på at forvaltningen laver en individuel og konkret vurdering, som lever op til lovgivningen på området og gavner borgeren.
I den kommende tid skal forvaltningen i højere grad visiterer til løsninger i lokalområdet. Nogle furesøborgere vil naturligvis fortsat have behov for tilbud udenfor kommunen – og det skal de have. I sagsbehandlingen vil fokus rettes mod mere opfølgning på borgernes hverdag og udvikling, så vi er sikre på, at de rette indsatser er i spil. Recovery, rehabilitering og selvhjulpenhed skal være i centrum mere, end de er i dag. Samtidig skal vi sikre en højere grad af tværfaglig koordinering f.eks. i overgangen fra barn til voksen og fra voksen til ældre.
Disse er blot nogle af de indsatser, som vi løbende vil følge op på, så vi som politikere sammen med medarbejderne sætter en anden kurs for det specialiserede voksenområde.
Det er en stor og vanskelig proces, vi er i gang med. Vi ser frem til et godt samarbejde om den nødvendige omstilling med alle partier i Byrådet og naturligvis med borgere og pårørende.

Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest

1 kommentar til “Debat – Forandringer er svære, men de kan føre til noget bedre”

 1. Kære politikere

  Gode tanker. Den friske luft er gratis, og hvis foreningen Naturstøttepunkt Hjortøgaard med sine rammer og muligheder kan bidrage til en økonomisk aflastning af de specialiserede børne- og voksenområder, går vi gerne i dialog herom. Vi er allerede i gang på børne-unge området.

  Jeg efterlyser en præcisering af de ofte nævnte besparelser på 75 mio. kr. på kommunens samlede økonomi. Er det besparelser i forhold til budgettallene for 2024 – korrigeret for inflation og demografiske forhold? Og er det besparelser, der skal udmøntes gradvist over årene 2025-27? Og er formålet at skrumpe kommunens økonomi eller måske snarere at få råd til at realisere nye ideer?

  Med sådanne informationer har borgerne bedre mulighed for at forholde sig til tallene og ytre sig.

  Med venlig hilsen

  Ulrick Moos
  Borger i kommunen siden 1967 og formand for Naturstøttepunkt Hjortøgaard

Der er lukket for kommentarer.