Hvor blev studene af, da vandet steg?

Normalt finder man disse to stude i en indhegning mellem Sønderøs og Præstesø. Men de blev evakueret, da vandmasserne væltede ind i folden. Foto: Erni Lundberg.

Denne vinter har såvel Værløse som Farum fået syn for sagen. Mest tydeligt har det været med Søndersø, som har haft historisk høj vandstand.
I sidste ende kunne systemet ikke holde til vandmasserne. Naboen Præstesø løb over sine bredder og sammen med Søndersø gennem den indhegnede fold, hvor Furesø Kommune normalt har to Galloway-stude gående.
Erni Lundberg hygger sig som besøgsven for de to stude, men blev lidt bekymret, da de forsvandt som dug for solen.
Det viser sig, at Furesø Kommunes driftsafdeling har evakueret de to stude.
Driftsgården fortæller, at studene er flyttet til en fold på den anden side af Kirke Værløse. Så tog Erni cyklen ud til den nye fold.
– Dyrene havde hele græsmarken ned til Bunds Å for sig selv, og de kom op til leddet hurtigere, end jeg kunne nå at pakke gulerødderne og kålen ud af cykeltaskerne, fortæller Erni Lundberg.
Folden ved Søndersø er fortsat oversvømmet, men mon ikke vandmasserne snart kommer ud igennem Værebro Å, så Søndersøs vandstand falder til et normalt niveau. Så vil Galloway-studene vende tilbage til deres normale fold.
Til glæde for de mange forbipasserende.

Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest