Jobcenteret flytter ind på Furesø Rådhus

Furesø Rådhus får nye funktioner, når Furesø Jobcenter rykker ind.
For nogle år siden flyttede Furesø Jobcenter ind i Farum Erhvervspark. Ved den lejlighed fremhævede politikerne den optimale placering lige overfor Farum Midtpunkt og med erhvervslivet lige udenfor døren. Nu er tiden en anden. Furesø Kommune forsøger at nedbringe mængden af kommunale kvadratmeter. I budget 2023 er målsætningen at reducere med 16.000 kvadratmeter for at reducere udgifter til energi, bygningsvedligeholdelse. og drift, rengøring samt lejeudgifter. Så nu er det tanken, at Furesø Jobcenter flytter fra Hvedemarken 5 i Farum og ind på Furesø Rådhus, hvor der åbenbart har været overskud af lokaler. Men den slags koster penge. I budget 2024 er der afsat 5 mio. kr. til ombygning af lokaler i rådhuset. Det arbejde er allerede i gang, og indflytningen forventes i slutningen af 2024. Muligvis vil dele af jobcenteret flytte ind tidligere. Indflytningen af jobcenteret falder sammen med en nødvendig renovering af rådhusets ventilationsanlæg. Totalentreprenøren på udvidelsen af rådhuset er gået konkurs og har derfor ikke løst problemerne med ventilationen. Det er der afsat 4,5 mio. kr. til at løse på budget 2024. Furesø Kommune beholder lejemålet på Hvedemarken 5, her flytter hjemme- og sygeplejen ind. Også det kræver en ombygning. Det koster 500.000 kroner. Hjemme- og sygeplejen skulle bruge et nyt sted, idet en større dansk virksomhed vil købe deres nuværende lokaler på Ny Vestergårdsvej af Widex.
Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest