Lars Grambye stopper som direktør af Skovhuset Kunst & Natur

Skovhuset Kunst & Natur har opsagt direktør Lars Grambye.

Skovhuset Kunst & Natur har opsagt direktør Lars Grambye. Det sker for at tilpasse udstillingshuset til den økonomiske virkelighed.
– Vi må desværre konstatere at den usikre økonomiske situation gør, at Skovhuset Kunst & Naturs organisation og drift skal omstilles for at kunne møde fremtiden styrket. Derfor er Lars Grambye blevet opsagt, forklarer bestyrelsesformand Svante Lindeburg.
Som et led i en professionalisering af Skovhuset kom Lars Grambye til som direktør i 2019 og udstak en ny kurs for udstillingshuset ved Søndersø. Efter navneskiftet til Skovhuset Kunst & Natur har man satset på at finde spændingsfelterne omkring naturens rolle i kunsten og igangsatte et ambitiøst udstillingsprogram med en lang række publikumsrettede aktiviteter.
Implementeringen af en ny strategi med flere natur- og kunstaktiviteter og gentænkning af udstillingsformater har ikke haft den nødvendige positive effekt på driften af Skovhuset Kunst & Natur. Sammenholdt med de fortsatte nedskæringer i det kommunale driftstilskud fra Furesø Kommune betyder det, at Skovhuset Kunst & Naturs omkostninger skal tilpasses en ny virkelighed.
– Med Lars for bordenden har vi udviklet en ambitiøs strategi og gennemført en markant opgradering af Skovhusets program og kunstneriske niveau. Vi er meget tilfredse med den styrkede kunstneriske linje og de udstillinger og aktiviteter, vi er kommet i mål med, takket være en øget bevågenhed fra bevilgende fonde og flere lokale samarbejdspartnere, siger bestyrelsesformand Svante Lindeburg.
Men Skovhuset Kunst & Natur skal forholde sig til den økonomiske situation.
Bestyrelsen har konstitueret Lene Crone Jensen, som hidtil har været kunstfaglig medarbejder og kommunikationsansvarlig, som kunstnerisk leder.
Bestyrelsen vil nu koncentrere sig om en re-organisering af udstillingsstedets ressourcer og planer samt vurdere, hvordan Skovhuset Kunst & Natur kan drives videre.

Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest

2 kommentarer til “Lars Grambye stopper som direktør af Skovhuset Kunst & Natur”

  1. Jeg må tilstå at den nye ‘stil’ mht. kunst og musik ude, frem for den tidligere, var lige smart nok til os. Vi har kun deltaget en gang. Og fornyede ikke vores årskort.
    Og økonomien må da også have lidt under konceptet med fri adgang undtagen til arrangementer.

Der er lukket for kommentarer.