Mød Ældre Sagen Værløses nye formand – Kirsten Fuursted

Kirsten Fuursted involverede sig i Ældre Sagen pga. frustration over plejen af hendes mor. Nu er Kirsten formand for Ældre Sagen Værløse.

Kirsten Fuursted er født og opvokset i Værløse. Hun arbejdede som lærer på Søndersøskolen i 40 år, og så byen vokse op omkring sig. NU er hun formand for Ældre Sagen Værløse.

Det er vanskeligt at finde en person med større viden om Værløse end Kirsten Fuursted. Det er en viden, som hun nu skal sætte i spil som formand for Ældre Sagen i Værløse, som med 4479 medlemmer er den største forening i Furesø Kommune. Alt dette sættes i spil af 162 frivillige, og styres af den ni personer store bestyrelse, som arbejder tæt sammen med søsterforeningen i Farum og koordinerer arbejdet i et fælles koordinationsudvalg.

Værløse helt ind til benet

Kirstens far Ernst var lærer på Hareskov Skole og fik tjenestebolig i Syvstjernehusene. Her gik mor Ruth hjemme og passede de tre børn Søren, Kirsten og lillebror Jens.
Kirsten begyndte i skole i den gamle Rytterskole, hvor der i dag er en Meny, men siden på Ll. Værløse Skole, da skolen blev udvidet.
– Dengang var Værløse en rigtig landsby. Mine brødre og jeg voksede op et godt sted. Det er en god by på en helt naturlig måde, også selvom byen har udviklet sig til noget helt andet – en moderne forstad, fortæller Kirsten Fuursted.
Kirsten fulgte familietraditionen og blev uddannet lærer fra KDAS i Skovlunde. I 1977 startede hun på Søndersøskolen, hvor hun arbejdede frem til sin pensionering i 2017 – de sidste 16 år som souschef og afdelingsleder for udskolingen, og så kom der et lille efterspil som midlertidig skoleleder på Stavnsholtskolen.
Med mere tid i kalenderen besluttede Kirsten sig for at melde sig ind i Ældresagen. Her blev hun snart prikket på skulderen og opfordret til at blive bestyrelsesmedlem. Det var i 2020.
– Groft sagt blev jeg aktiv i Ældresagen, fordi min gamle mor, efter min mening, ikke blev passet ordentligt. Hele det menageri var jeg ikke tilfreds med, erindrer Kirsten Fuursted.
Kirsten fik ansvaret for Ældre Sagen Værløses arbejde med det sociale og humanitære arbejde. Her kunne hun for alvor bruge sine kompetencer fra tiden som skoleleder.
Det er et felt med mange aktiviteter som besøgsvenner, bankovenner, sorg og livsmodshjælpere, vågegruppe, søndagscafé og meget mere.
Ældre Sagen i Værløse er en veldrevet maskine. Ikke mindst pga. den mangeårige formand Elin Damgaard. Efter 11 år ønskede Elin i foråret at træde tilbage som formand, men fortsætte i bestyrelsen. Pilen pegede på Kirsten som ny formand.
– Jeg overtog en bestyrelse, som fungerer på bedste vis. Der er ingen slinger i valsen. Det er noget af en opgave at komme efter Elin, siger Kirsten med et smil.

Kirsten skal vænne sig til en ny rolle.

– Jeg kommer ind i en rolle, hvor det gælder om at fortsætte det gode arbejde og måske provokere bestyrelsen en lille smule indimellem, siger Kirsten Fuursted.
Ældre Sagens lokalafdeling er høringsberettiget part i forhold til det kommunale budget. Og så kommer Kirsten tilbage til det område, som provokerede hende til at gå ind i Ældre Sagen. Koordinationsudvalget holder øje med ældreplejen.
– Det er en del af vores område at holde øje med, hvor og hvordan de skærer ned på ældreplejen. Der er nogle grimme ventelister til plejehjemmene. Man skal endda stå på venteliste for at komme på venteliste, konstaterer Kirsten Fuursted, som har meldt sig til et kursus i Ældre Sagen for at blive klædt godt på.

Kirsten er bekymret for fremtiden for ældreplejen.

– Ja, jeg er bekymret for, hvad der kommer til at ske, for der er allerede skåret så meget. Jeg er meget opmærksom på, at de penge, som kommune får fra staten, ikke altid er øremærkede. Vi kommer til at holde øje med, hvad der sker med de midler. Hvis noget er beregnet til ældreområdet, skal de også gå til det, siger Kirsten Fuursted.

Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *