Nabo til FOSS-projekt ser det som et markedsføringsstunt

Foss Science Park tænkes placeres nord for Slangerupvej. Skitse: Foss.

Hvem vinder på denne sag? Solveig Bisgaard stiller spørgsmålet i forbindelse med offentliggørelsen af planerne for FOSS Science Park på Trevangsmarken i Farum.
Det startede med en henvendelse fra Ibsen Photonics til Furesø Kommune om manglende plads til udvidelse i Farum Erhvervspark. Onsdag eftermiddag kom så pressemeddelelsen fra FOSS. Her løftes sløret for FOSS Science Park nord for Slangerupvej, hvor der er såkaldte perspektivarealer, som kan ændres fra land til byzone.
Solveig Bisgaard er nabo til det kommende projekt. Hun er rystet.
– Jeg ser først og fremmest pressemeddelelsen fra FOSS A/S, som en markedsføringskampagne, der skal lægge pres på de kommunale embedsmænd og vores kommunalpolitikere. Heldigvis – det håber og tror jeg da – har de integritet nok til at modstå den slags pres, siger Solveig Bisgaard til Alt om Furesø.
Projektforslaget vækker nemlig en række spørgsmål til live. Fra den første snak om projektet til dette forslag er det vokset fra 5.000 m2 og på sigt 20.000 m2.
– Nu kommer så planer for et projekt på 34.000 m2, og med flere virksomheder. Hvor stort bliver næste oplæg? lyder det spørgende fra Solveig Bisgaard.
Hun peger på uløste forhold omkring trafikafvikling til 250 medarbejdere, højden på byggeriet og naturværdierne i området.
– Man forestiller sig at bygge i højden med 3-4 etager – i et landområde, hvor højeste bygning er i 1½ plan, understreger Solveig Bisgaard og fortsætter:
– Det foreliggende projekt tager ikke hensyn til områdets naturmæssige værdier. Det gamle læhegn med mange forskellige træer, buske og planter, samt et rigt fugleliv og gemmesteder for råvildt og harer er fjernet – væk med det. Vandhullerne med bl.a. stor vandsalamander syd for læhegnet bygges eller asfalteres der henover. Og i stedet for et naturområde, hvor rovfuglene fouragerer og råvildt og harer løber rundt – så får vi, hvis vi skal tro projektet, en fin, friseret park – og det giver jo som bekendt ikke meget biodiversitet, lyder det fra Solveig Bisgaard.
Området er desuden beskyttet af en fredning, som ifølge Furesø Kommune er placeret forkert og derfor kan hæves. Men kan man gøre det, når naboerne har købt deres ejendomme i tiltro til fredningen?
– Hvad med alle de borgere, der bor op ad området? Som har købt deres ejendomme netop beliggende i landzone for at bo tæt på naturen. Og ovenikøbet beliggende op ad et dengang fredet område, som nu måske skal forvandles til erhvervsområde. Og jeg ved godt at man hævder, at fredningen var en fejl. Men den var tinglyst på området, så at det var en fejl, har man ikke kunnet se, siger Solveig Bisgaard.

Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest