Naturstyrelsen vil opføre nye shelters i Jonstrup Vang

Shelteret ved Skallemose Sø kommer til at være tæt på parkeringspladsen på Tyskervej, som er en sidevej til Jonstrupvangvej. Skitse: Naturstyrelsen.

Det er blevet mere og mere populært at overnatte i naturen. Naturstyrelsen har de sidste 20 år opført en stribe shelters i de lokale skove og på Flyvestation Værløse. Der er planlagt yderligere 50 shelters i hovedstadsområdet.
Nu er yderligere et par stykker på vej i Furesø. Naturstyrelsen har fået landzonetilladelse og dispensation fra søbeskyttelseslinjen til at opføre et shelter ved bredden af Skallemosen med kig ud over søen, hvor der for det meste er svaner. En trampesti samt MTB-sporet går ganske tæt fordi det kommende shelter.

Ifølge ansøgningen vil overnatningspladserne være offentligt tilgængelig for besøgende til fods og på cykel. Naturstyrelsen har oplyst, at Jonstrup Vang ofte er besøgt af både børnehaver, skoler, grupper og selvorganiserede brugere. Naturstyrelsen forventer, at det ansøgte shelter på en ny overnatningsplads især vil bidrage til en god naturoplevelse for den selvorganiserede skovvandrer. Naturstyrelsen har oplyst, at der på den konkrete lokation ses spor fra skovgæster, der i forvejen tager ophold og laver bål.
Et shelter på samme størrelse forventes anlagt ved Gedderygsmosen i Ballerupdelen af Jonstrup Vang. Her er det tanken, at mindre grupper på op imod fem gæster kan overnatte.
Begge projekter kræver også byggetilladelse, før det er tilladt at går i gang. 

Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest