Stort skridt – Støjskærme på vej til Værløse

En lille plet med en stor effekt. Vejdirektoratet udpeger Kollekollebroen som støjplaget område.

For første gang har Vejdirektoratet anerkendt støjplagede boliger i Værløse. Det sker med en lille plet i Vejdirektoratets støjhandlingsplan for 2024-2029.
En lille plet på et kort på placeret lige ved Kollekollebroen kan på sigt give borgerne i Værløse tiltrængt støtte i kampen mod støj fra Hillerødmotorvejen.
Pletten er sat af Vejdirektoratet i den nye støjhandlingsplan for 2024-2029.
– Det er første gang, at Vejdirektoratet anerkender, at der skal gøres noget ved støjen fra Hillerødmotorvejen igennem Værløse, siger Anders Medum Groth, byrådsmedlem for Radikale Venstre.
Vejdirektoratet har netop sendt deres nye støjhandlingsplan for 2024-2029 i høring.
Vejdirektoratet har tidligere anerkendt støjproblemer ved Furesødal i Farum, men nu er der altså udvidet med en plet i Værløse. Samlet set vurderes 1261 boliger i Furesø at være støjplagede.
I forbindelse med transportforliget i 2021 blev Fiskebækbroen nævnt som et konkret støjbekæmpelsesprojekt. Vejdirektoratet er fortsat i gang med undersøgelser af broens bæredygtighed i forhold til den planlagte udvidelse til seks spor fra Bagsværd til Farum C. Hele strækningen undersøges i en såkaldt Miljøkonsekvensvurdering, som skulle udkomme senest vinteren 2024.
I forbindelse med udvidelsen til seks spor er der afsat midler til støjdæmpning af strækningen, men denne udvidelse forventes gennemført en del år efter forlængelse af motorvejen fra Allerød til Hillerød i 2027, hvilket forventes at give et markant trafikspring og dermed væsentligt mere støj i Furesø i de år, som måtte passere indtil udvidelsen til seks spor gennemføres.
– Det er helt oplagt, at vi får det nye støjprojekt ført hele vejen til Farum, så vi kan få en ubrudt støjskærm fra Kollekolle i syd til Paltholmvej i nord. Denne linje skal i sagens natur være ledsaget af en stærk indsats imod støjen på Fiskebækbroen. Meget gerne i form af en tubeløsning. Selvom det er med det lange hårde træk, har støjkampen endelig lidt lyspunkter foran sig, lyder det fra Anders Medum Groth.

Vejdirektoratets plan for dette område. Skitse: Vejdirektoratet.
Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest