Tak for et godt samarbejde i året der gik. Og rigtig godt nytår.

Borgmester Ole Bondo Christensen (S). Foto: Ebbe Horup.

Af Ole Bondo Christensen (S). Borgmester i Furesø Kommune. 

Vi er heldige i Furesø. Rigtig mange borgere, foreninger og virksomheder er med til at skabe en god, hvor der er godt at bo, arbejde og leve. Tak til alle jer, der arbejder som ledere og frivillige i vores mange kultur-, idræts- og fritidsforeninger. Tak til jer, som er aktive i råd, bestyrelser og udvalg. Og tak til alle jer, der yder en stor frivillig indsats for børn, ældre, udsatte familier og flygtninge. Jeres indsats er helt afgørende for, at vi har så god en kommune, som vi har.
Tak også til vores mange dygtige medarbejdere, som hver dag knokler for at yde den bedst mulige service. Om vi lykkes som kommune afgøres i mødet med den enkelte borger.
I Byrådet sætter vi en ære i at samarbejde og finde løsninger, også når det er svært. Hele Byrådet står bag det toårige budget for 2023 og 2024 og de overordnede mål for kommunens udvikling frem mod 2030. Landets kommuner skal i disse år løse flere og svære opgaver på ældre-, børne- sundheds- og socialområderne. Der er rift om de dygtige velfærdsmedarbejdere og kommunerne bliver ikke kompenseret for det øgede udgiftspres. Derfor skal vi de kommende år omstille os og drive kommune på en ny måde.
Vi har nået meget i 2023. Flyvestationen er nu næsten færdigudbygget med boliger, et spændende erhvervsområde og masser af natur. Skaterparken blev indviet i sensommeren. Vi etablerer en ny busforbindelse til Sydlejren og har sat penge af til både en permanent indskoling i Jonstrup og en ny daginstitution i Værløse.
Vi har i efteråret 2023 sendt en udviklingsplan for Ny Vestergårdsvej i høring. Der skal skabes nyt liv på den gamle Widex-grund med stier og pladser og forbindelse til resten af Værløse. Tanken er, at området fortsat skal huse erhverv, men også uddannelse, kollegieboliger, ældrepleje samt innovation og iværksætteri inden for velfærdsområdet.
Der arbejdes også på styrke Værløse Bymidte. Ambitionen er en levende og tryg bymidte med flere boliger, butikker, caféer og plads til flere træer og grønne områder.
På årets sidste byrådsmøde blev der omsider givet grønt lys til en tiltrængt udvikling af Farum Bytorv. Også her er målet at styrke vores lokale handels- og byliv i kombination med bæredygtige løsninger eksempelvis via bedre forhold for cyklister.

Klimaindsatsen stod højt på dagsordenen
Vores dygtige gartnere på driftsgården vandt i 2023 en fornem pris for deres arbejde med at plante træer i vores byer. Vi ønsker mere bynær natur men også at øge biodiversitet i vores vilde natur. For øjeblikket ser vi på mulighederne for at afgræsse dele af Bavnesletten, Sækken og Ryet skov. I efterårsferien blev stien gennem Farumgårds park genåbnet til glæde for de mange, der nyder gåturen i de smukke omgivelser.
Klimaindsatsen stod højt på dagsordenen i 2023 og vil gøre det, de næste mange år frem. Som én af de første kommuner etablerede vi i 2023 et kommunalt selskab, der skal etablere solceller på kommunale bygninger og hjælpe private med at gøre det samme. Her i sidste halvdel af december har både Vestforbrænding og Farum Fjernvarme godkendt en sammenlægning, hvilket halverer prisen på klimavenlig fjernvarme i den nordlige del af kommunen og giver flere mulighed for at udskifte olie og gasfyr med fjernvarme.
I 2023 blev vi også enige med Allerød og Hillerød om den overordnende linjeføring ved en forlængelse af S-toget fra Farum mod Hillerød. Det arbejder vi videre med i de kommende år, ligesom Byrådet står sammen i kampen om at reducere trafikstøjen fra Hillerødmotorvejen og ring 4.
På årets første skoledag fik Søndersøskolen besøg af Statsministeren og Undervisningsministeren, der begge meget interesseret i at høre om vores tanker om et bedre børne- og ungeliv. Vi vil sætte skolerne fri med færre centralt fastsatte mål og flere muligheder for at tilrettelægge undervisningen efter det enkelte barns behov, som vi eksempelvis gør med de alternative skoleforløb på skolelandbruget. Vi er undervejs med et flerårigt samarbejde med “Børns Vilkår” om at knække kurven i forhold til børn og unges mistrivsel. I 2023 indgik vi en lokalaftale med vores dygtige pædagoger om forberedelsestid, som både vil styrke det pædagogiske arbejde med børnene og gøre Furesø til et endnu bedre sted at arbejde i som pædagog.

Ældreområdet under pres
Vi bliver flere ældre i Furesø. Frem mod 2033 øges antallet af +80-årige med halvtreds procent. Heldigvis er rigtig mange af vores ældre raske og selvhjulpne langt op i alderen. Men de, der får brug for personlig og praktisk pleje, skal opleve en god service fra kommunen. Vi får brug for flere dygtige hjemmehjælpere og hjemmesygeplejere. Også her arbejder vi med at gøre Furesø til en attraktiv kommune at arbejde i bl.a. gennem mere fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelse og selvstyrende teams. Vi er i fuld gang med at bygge flere ældreegnede boliger og plejeboliger.
På handicap- og psykiatriområdet arbejder vi med flere lokale bo- og aktivitetstilbud. Alle skal opleve at være en del af og bidrage til et fællesskab. Alle kan noget, og vi vil meget gerne tage fat i den enkeltes ressourcer og sikre, at alle bliver så selvhjulpne som muligt. En af vejene kunne være lokale opgangsfællesskaber med den fornødne bostøtte til den enkelte.
Vi har i 2023 indgået en vigtig samarbejdsaftale med Furesøs 7 almene boligselskaber, hvor målet er at forebygge boligsociale udfordringer og fremme den grønne omstilling.
Lokale virksomheder bistår i høj grad med at sikre beskæftigelse også til de, der har svært ved at finde ind på arbejdsmarkedet på normale vilkår. Samtidig udgør lokale virksomheder et meget positivt bidrag til den kommunale økonomi. Vi arbejder tæt og tillidsfuld sammen vores virksomheder og erhvervsforeninger om klima- og naturdagsordenen og om at skaffe mere plads til de virksomheder i kommunen, der oplever stor vækst i disse år. Vi vil meget gerne være en grøn og erhvervsvenlig kommune, hvor samarbejdet med erhvervslivet går hånd i hånd med arbejdet for mere biodiversitet og mindre klimabelastning.
Året 2023 er ved at rinde ud. Men heldigvis står 2024 lige for døren. Jeg glæder mig rigtig meget til at samarbejde med jer alle om at gøre 2024 til endnu et godt år for Furesø.

Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest