Debat – Arbejder for mindre trafikstøj!

Centerchefen oplyser, at Furesø Kommune har fået nej fra politiet.

Af Louise Piester, centerchef i Furesø Kommune
Flemming Oppfeldt spørger i et debatindlæg, om Furesø Kommune har fået nej fra Nordsjællands Politi til at sænke hastigheden på veje i Furesø. Ja, det skete i august 2023, da vi søgte om at sænke hastigheden fra 70 km/t. til 60 km/t på Slangerupvej mellem Lillevangsvej og Hillerødmotorvejen. Den 30. januar 2024 uddybede Nordsjællands Politi deres afslag:
”Støj er således ikke er et gyldigt kriterie for fastsættelse af lavere hastighedsgrænse end den generelle uden for tættere bebygget område, jf. hastighedsbekendtgørelsens § 8. Nordsjællands Politi finder ikke, at kriterierne i hastighedsbekendtgørelsens § 8, stk. 1, er opfyldt i forhold til nedsættelse af hastigheden fra 70 km/t til 60 km/t på den ansøgte strækning. Nordsjællands Politi har herved lagt vægt på, at vejstrækningen ses at have gode oversigtsforhold, god bredde, og at der på strækningen ikke ses at ske uheld på grund af høj hastighed.”
Ved denne type af afslag er der to muligheder for en kommune. Vi kan enten at vælge at ”anke” politiets afgørelse eller fremsende en revideret ansøgning. I denne sag er forvaltningen ved at indhente de nyeste data vedr. hastigheder (2024) og trafikulykker (2019-2023) på netop Slangerupvej og en lang række andre veje i Furesø Kommune med henblik på at fremsende en ny og revideret ansøgning til Nordsjællands Politi om sænket hastighed på Slangerupvej.
Vi er, som nævnt, også ved at forberede ansøgninger om få sat hastigheden ned på andre veje i Furesø Kommune. Det gælder bl.a. Paltholmvej, Jonstrupvangvej, Frederiksborgvej og Kollekollevej. I den forbindelse har Furesø Kommune en løbende dialog med Nordsjællands Politi og har f.eks. været på besigtigelse med dem her i midten af maj 2014. Et bredt politisk flertal i Furesø Kommune ønsker mindre trafikstøj. Det arbejder Furesø Kommune derfor på.

Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest