Debat – Furesø Kommune bruger ulovligt regelsæt om hastighed

Centerchef Louise Piester svarer på Flemming Oppfeldts debatindlæg om muligheden for hastighedsnedsættelser i Furesø Kommune.

Af Flemming Oppfeldt, Søvej 5a, Farum
Det er lidt øv, at Furesø kommune stædigt holder politiet op foran sig for at skærme for en relevant debat om lavere hastighed på vejene i kommunen, både af hensyn til støj men også trafiksikkerhed.
Kommunen henviser til et ulovligt regelsæt, nemlig en gammel bekendtgørelse nr. 1486, men den er ophævet af en ny bekendtgørelse af 3/1 2022 (BEK nr. 3). I allersidste afsnit af denne står der i stk. “bekendtgørelse nr. 1486 af 13. december 2017 om lokale hastighedsgrænser ophæves.”
Hvad betyder den nye bekendtgørelse? jo, hastighedsgrænser er noget kommunen i høj grad bestemmer. Kommunen har fået initiativretten og kan forhandle med politiet. Hvis der er uenighed, så afgøres det af denne tvist af ministeriet. Men, hvorfor skulle det komme så vidt? Jeg er sikker på at politiet anerkender af udkørsel fra f. eks. Midtpunktet til Frederiksborgvej i dag er behæftet med farlighed og det samme gør sig gældende fra Gammelgårdsvej til Frederiksborgvej. Her er hastigheden 60 km/t. Den burde derfor max være 50 km/t som gælder i byzonen.
Siger den nye og gældende bekendtgørelse noget om støj? I højeste grad! F.eks. i par. 9 stk. 2: “På motorveje gennem tættere bymæssig bebyggelse og andre støjfølsomme områder kan en lavere hastighedsgrænse end den generelle fastsættes ned til 60 km i timen alene af hensyn til at nedbringe støjniveauet”. Jeg henviser i øvrigt til vejledningen til bekendtgørelse, der står meget om støj. Der står også, at Furesø kommune deltager i en forsøgsordning med lavere hastighed, hvor uret startede for 2 år siden. Jeg er spændt på om kommunen har brugt denne forsøgsordning…

Så værsgo, at spise Furesø Kommune, der er serveret.
Så nu skal Furesø kommune se at komme i gang med en ordentlig sagsbehandling, støve reglerne af, bruge lidt politisk power, holde kaffemøder med politiet og få hastigheden ned på Jonstrupvangvej, Frederiksborgvej, Paltholmvej og flytte byskiltet ud på Slangerupvej og tage ind på de bonede gulve og få sat hastigheden ned på Hillerødmotorvejen fra Skovbrynet til Bregnerød, f.eks 90 km/t og så må vi ikke glemme ring 4, men det bør vel være i samarbejde med Gladsaxe, Herlev og Ballerup.
Alt sammen til fordel for mindre støj i vort lokalområde. Og det koster ikke noget som helst, andet end lidt politisk vilje.

Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest