Debat – Kære Venstre og Konservative i Furesø kommune

Af Foreningen Danmarks Vilde Natur.Afd. Nordsjælland.
Lige nu er der gang i nok det mest ambitiøse naturprojekt i kommunens historie og vi skal have fundet en løsning.
Naturprojektet tager udgangspunkt i Kommunes naturarealer men breder sig også ind på Naturstyrelsens matrikler og Københavns kommune der begge gerne vil lægge noget areal til. Naturprojektet kan blive eventyrligt stort.
Al politik handler om forhandling, kompromisser og om at få det bedst mulige til at ske.
Desværre er V og K i øjeblikket endt ude i et hjørne sammen med de højtråbende modstandere hvor man under ingen omstændigheder ønsker hegn, ingen store græssere og ingen seriøs indsats for biodiversiteten selvom forskerne er enige om at det er hvad Danmarks natur har brug for.
Undervejs i debatten har I, V og K, omtalt et lavt hegn med 2 el-tråde og græssende heste og kvæg som naturens Rolls Royce (!) og sammenlignet høslættet, maskinel pleje og afbrænding med en Volvo.
En borgergruppe har allerede, på fornem vis, allerede forklaret jer at maskiner, høslæt og håndholdt naturpleje svarer til en bil uden motor og at I ikke kommer nogen vegne med den løsning. Så lad os i stedet tage fat på at tale om den kompromisløse Rolls Royce.
Rolls Royce, en ikonisk, meget dyr og nærmest urealistisk luksusbil. I 2024 burde det jo nok være en topmodel fra Tesla, men lad det nu ligge.
Pointen her, er at jeres naturskala skal udvides betragteligt før vi kan nå op til en “Naturens Rolls Royce”. Foreningen “Danmarks vilde natur” vil gerne være jer behjælpelige med at vise hvordan.
Det ultimative og kompromisløse naturområde i Nordsjælland, en Rolls Royce, ville være noget i retning af følgende: Stort. Mere end 10.000 hektar sammenhængende areal placeret hvor den højeste bioscore findes og hvor store faunapassager sikrer sammenhæng over veje og jernbaner. Kommunen foreslår i øjeblikket, til sammenligning, højst 100 hektar helhjertet naturområde. Så altså, først og fremmest, et meget meget stort naturområde. Se kortet.

Dertil vil der være en lang række af genudsatte dyrearter i denne “Rolls Royce natur”. Dyrearter der ville have været her, naturligt tilstede, hvis ikke vi mennesker havde udryddet dem.
Heste, Elge, Europæisk Bison, Okser, Vandbøffel, Vildsvin, Los, Ulv, Bæver, Kronhjort og Dådyr – foruden det dyreliv der trods alt stadig findes i vores skove.
Alle de genudsatte dyr skulle selvsagt være vildtlevende og kunne reproducere sig selv (ingen kastrering, selvsagt).
Dyrene skulle forvaltes reaktivt, som det ses på MolsLab, og efter evt. aflivninger skulle ådslerne ligge tilbage i naturen. Havørn, ravne, glenter og ådselsbiller, tornskader og ville virkelig have glæde af dette.
Enhver produktion, jagt, træfældning, honning, fiskeri og indsamling af svampe og urter skulle være forbudt og selvfølgelig er hunde og cykler ikke velkomne.
Store kerneområder skulle kun være tilgængelige for forskere i forskningsøjemed.
Tilstedeværelsen af vand skulle være naturlig. Alle åer og vandløb skulle genslynges og alle grøfter kastes til. Grundvandsindvindingen skulle selvfølgelig også standses og mange kildevæld og vådområder vil derfor genopstå.
Til en begyndelse skulle alle områder efter en faglig nuanceret overvejelse ryddes for dominerende opvækst (invasive og eksotiske træer og planter primært).
Dette storslåede naturområde i Nordsjælland ville have et varieret landskab og rumme både kyster, søer, moser, heder, gammel skov, enge, overdrev og kildevæld.
Ovenstående drømmescenarie, dét er naturens Rolls Royce (eller Tesla). Det er selvfølgelig et urealistisk scenarie, ligesom en Rolls Royce vil være det for de allerfleste. Men jeg tror at alle nu kan se hvor langt skalaen går, og at Furesø Kommunes naturprojekt med helårsgræsning, trods alt, ikke er i nærheden af en Rolls Royce.
Det som forvaltningen og de grønne og ansvarlige partier i byrådet foreslår er faktisk et balanceret kompromis, hvor man stadig kan forvente en lille fremgang for biodiversiteten, jævnfør forskerne, og man stadig kan have fri hundeluftning og uhindret færdsel på ca. 100.000 kvadratmeter langs banelegemet og de øvre stier på Baunesletten. Man kan stadig cykle og færdes alle steder inde i området, blot man har hunden i snor og husker at man har ubetinget vigepligt.
Søg derfor et ægte kompromis for Baunesletten ligesom vores venner i Danmarks Naturfredningsforening. Alle ønsker jo dialog og løsninger.
Naturfredningsforeningen repræsenterer tilmed altså en ganske stor del af Furesø Kommunes borgere.
V og K, tag en kop dialogkaffe med jeres grønne byrådskollegaer (eller direkte med DN) og forlad venligst det ekstreme ståsted hvor I er havnet og hvor I under ingen omstændigheder ønsker at følge forskernes anbefalinger for en bedre biodiversitet på Baunesletten.

Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest

1 kommentar til “Debat – Kære Venstre og Konservative i Furesø kommune”

 1. Niels Jørgen Brandt

  V og C har meldt ud, at der skal lyttes til de 600 lokale borgere, der bor tæt ved Baunesletten og bruger den, og som har markeret modstand mod projektet via underskriftindsamlingen. Iøvrigt hvor nogen kommenterer, at de er medlem af DN, men mod projektet.

  Det er ikke godt for projektet bare at tromle hen over den lokale modstand. Der skal findes et godt kompromis, enten på Baunesletten eller ved at finde en alternativ placering af naturprojektet.

  Rolls Royce udtrykket kommer faktisk fra en biolog og fagperson, om det at bruge store græssere på Baunesletten. Og som er meget mere forsigtig end jeres skarpe udmeldninger om den eksisterende plejeplan for området. En plejeplan, som stadig roses på kommunens hjemmeside !

  Vi skal væk fra det sort/hvide og få en samtale i gang mellem fortalere og modstandere af projektet. Det er her dialogkaffen skal drikkes. Vi drikker politisk dialogkaffe hele tiden, og blandt andet de næste 3 dage hvor udvalget besøger Mols Bjerge og Naturmødet i Hirtshals.

  Er der et navn/forperson for jeres forening, og er vedkommende borger i Furesø ?

Der er lukket for kommentarer.