Farum Fjernvarme – Hvordan blev 16,3 til 12 mio. kr.?

Fra et vanskeligt udgangspunkt lykkedes det Farum Fjernvarme at forhandle fratrædelsesaftalen med direktør Nighat Kamal ned fra 16,3 til 12 mio. kr. Redegørelsen forklarer ikke, hvordan det lykkedes.

Farum Fjernvarmes redegørelse for det gyldne håndtryk mangler væsentlige detaljer. Direktør Nighat Kamal var berettiget til 16,3 mio. kr. i godtgørelse, men gik med til 12 mio. kr. Ifølge Farum Fjernvarme var der tale om en vellykket forhandling ud fra meget svære betingelser.
Farum Fjernvarme afleverede torsdag eftermiddag selskabets redegørelse for det gyldne håndtryk til direktør Nighat Kamal.
Ifølge teksten, underskrevet af bestyrelsesformand Henrik Haugaard Pedersen, blev man fanget af ønsket om fastholdelse af direktøren i forbindelse med anlæggelsen af varmepumpen i 2020 og den senere sammenlægning med Vestforbrænding.
Vestforbrænding ville ikke overtage direktørens kontrakt, hvilket efterlod Farum Fjernvarme i en svær forhandlingsposition.
Bestyrelsen skulle vægte flere forhold. Direktøren havde krav på 16,3 mio kr. i godtgørelse. Udsigten til at vinde en eventuel retssag var ringe. Og det var nødvendigt, at direktøren deltog i due diligence med Vestforbrænding.
Derfor besluttede man at indgå i konstruktive forhandlinger med direktøren. Det fremgår med al ønskelig tydelighed af redegørelsen, at Farum Fjernvarmes udgangspunkt for forhandlingerne var særdeles vanskeligt.
Ikke desto mindre gik forhandlingerne forbløffende godt!
Det lykkedes Farum Fjernvarme at nå til enighed med direktøren om en fratrædelsesgodtgørelse på 12 mio. kr.
Direktør Nighat Kamal frasagde sig altså 4,3 mio. kr.!
Det har betydning for brugerne i Farum, idet der er oprettet en såkaldt box til afslutning af selskabet. Her er der afsat 22 mio. kr.
Hvis det samlede beløb til afslutning af selskabet kommer over dette beløb, udløser det et tillæg i fjernvarmeprisen. Hvis det samlede beløb bliver lavere end 22 mio. kr. giver det et fradrag i prisen.
Hvordan Farum Fjernvarme nåede frem til det meget vellykkede forhandlingsresultat, har Alt om Furesø spurgt bestyrelsesformand Henrik Haugaard Pedersen om via e-mail. Farum Fjernvarmes administration har videresendt e-mailen til bestyrelsesformanden.
Henrik Haugaard Pedersen er ikke vendt tilbage med et svar.

Her er passagen om forhandlingerne med direktøren.
– Det blev i den sammenhæng vurderet, at Farum Fjernvarme ville påtage sig en risiko ved at søge at bestride direktørens ret efter ansættelseskontrakten. Hertil kom, at det var afgørende for forberedelsen af overdragelse til I/S Vestforbrænding, at direktøren medvirkende til due diligence og opfyldelse af datarumsforpligtelser. Det blev på det tidspunkt beregnet, at direktøren efter ansættelseskontrakten havde et krav på godtgørelse på ca. 16,3 mio. kr., såfremt Farum Fjernvarme blev overdraget til I/S Vestforbrænding.
– Udover risikoen for at blive dømt til at skulle betale det samlede beløb i fratrædelsesgodtgørelse til direktøren, så Farum Fjernvarme ligeledes ind i en risiko for at skulle betale retssagsomkostninger og egne advokatomkostninger i forbindelse med førelse af en eventuel sag om godtgørelsens størrelse, hvis Farum Fjernvarme ville bestride direktørens ret til godtgørelse. Det blev vurderet, at der ikke var sandsynligt at vinde en eventuel retssag om nedsættelse af godtgørelsen, hvortil kom den kommercielle risiko ved direktørens manglende medvirken til at skabe et grundlag for overdragelsen til I/S Vestforbrænding. Farum Fjernvarmes bestyrelse besluttede derfor at indgå i konstruktive forhandlinger med direktøren med henblik på at forhandle en mulig nedsættelse af direktørens godtgørelse. Det lykkedes gennem forhandlinger med direktøren at nå til en samlet fratrædelsesaftale, hvorefter direktøren modtager en fratrædelsesgodtgørelse på 12 mio. kr. Førnævnte beløb inkluderer et beløb på ca. 4,5 mio. kr. svarende til kontraktens bestemmelse om fratrædelsesgodtgørelse (svarende til ca. 2,5 mio. kr.) samt løn i sædvanlig opsigelsesperiode (svarende til ca. 2 mio. kr.). Differencen svarer til den resterende del af uopsigelighedsperioden. Denne godtgørelse omfatter direktørens vederlag for perioden fra 1. januar 2024 og frem.

Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest

1 kommentar til “Farum Fjernvarme – Hvordan blev 16,3 til 12 mio. kr.?”

 1. Stefan Kousgaard

  Sagen er umiddelbart meget enkel:
  Bestyrelsen har handlet idiotisk, og direktøren har udnyttet situationen.
  Det første element kan meget vel være ansvarspådragende, mens det andet element næppe kan rulles tilbage.

  Den daværende bestyrelse tilbød direktøren en urimelig guldrandet kontrakt med 2 mdkk i årsløn og 10 års fratrædelsesgørelse… begge elementer er åbenlyst helt ude af trit med virkeligheden og ret og rimeligt, og både bestyrelse og en evt. rådgiver har i så tilfælde handlet ansvarspådragende.

  Direktøren har udnyttet en svag bestyrelse, men det tænker jeg ikke der er noget ansvarspådragende i … uagtet det er moralsk forkasteligt på den måde at tømme de medlemmers lommer mest muligt, man er sat i verden for at tømme mindst muligt.

  Jeg ser frem til tilsynets konklusioner, som forhåbentligt udtaler sig om ansvarligheden i den tilbudte ansættelsesaftale.
  Man slipper jo heldigvis ikke for ansvar, bare fordi man har handlet idiotisk og udover egne evner. Faktisk er man som professionelt / lønnet bestyrelsesmedlem netop forpligtet udover egne evner.
  Det kan derfor ende med at blive en dyr personlig fornøjelse for den daværende bestyrelse at skulle erstatte tabet i FFV’s kasse, fordi man ikke passede sit job mens man sugede kaffe og wienerbrød og hævede sit bestyrelseshonorar.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *