Fjernvarme til Hesselbo – Jernbanetunnel i fokus

Jernbanetunnelen fra Ryetvej til Den Gamle Golfbane er lukket frem til den 3. juni.

Jernbanetunnelen fra Ryetvej til Den Gamle Golfbane er lukket i fem uger. Der skal graves til fjernvarmerør, og trappen skal renoveres.
I fem uger er der lukket for trafik mellem Ryetvej og Den Gamle Golfbane. Årsagen er en nødvendig gravetilladelse til Værløse Almene Boligselskab og Vestforbrænding, som tilslutter boligerne på Sækkedamsvej til fjernvarmenettet. Furesø Kommune så samtidig sit snit til at renovere den slidte trappe.
For lige godt og vel to år siden sådan satte Furesø Kommune gang i en varmeplan. Hos VAB blev det signalet til hurtig aktion. I et forsøg på at undgå en situation, hvor der var for mange projekter i gang på samme tid og dermed fordyre og forsinke det hele, blev der sat turbo på udrulningen af fjernvarme til Hesselbo på Sækkedamsvej.
Missionen lykkedes lige akkurat. For VAB og Værløse Varmeværk kom i gang et par måneder, inden Vestforbrænding går i gang med den store udrulning af fjernvarme i Værløse.
– Vi havde en forventning om, at der kunne opstå leveringsproblemer i forhold til fjernvarmerør og arbejdskraft, derfor ville vi i gang hurtigt. I modsat fald var der en risiko for, at vi først kom i gang i 2028, forklarer Niels Holk Teinhart, formand for Afdeling Hesselbo.
Projektet blev vedtaget med 80 procent flertal i forbindelse med et ekstraordinært afdelingsmøde den 21. december 2022.

Varmen kommer fra Vestforbrænding
Den kommende fjernvarme kommer fra Vestforbrænding i Glostrup. Kun ved spidslast tændes der op for Værløse Varmeværk på Klostergårdsvej. Rørene er lagt i jorden på Ryetvej, hvor trafikknudepunktet er tunnelen under jernbanen. Her ligger der mange rør og ledninger. Det trak da også ud med den nødvendige gravetilladelse, men den kom lige i tide.
– Bane Danmark har mange krav, når der skal graves i en tunnel. Det skyldes, at man er bange for, at der skal komme bare en lille sænkning af tunnelen, hvilket kan gøre noget ved banelegemet. Det har taget over et år at få tilladelse til at grave de 25 meter igennem tunnelen, fortæller Frantz Lundquist leder af Værløse Varmeværk.

Det var ikke nødvendigt at lukke tunnelen pga. fjernvarmearbejdet, men Furesø Kommune valgte at få lavet trappen i samme omgang.

Til gengæld er det gået hurtigt, da først projektet kom i gang.
– Vi er færdige med gravearbejdet omkring tunnelen midt i april måned, og alle burde have fjernvarme inden august måned, siger Frantz Lundquist.
HH Anlæg gik i gang med at grave til Etape 1 i Hesselbo i februar måned.
Projektet gik ind i en ny fase den 17. april. På denne dato overtog Værløse Almennyttige Boligselskab entreprisen på Etape 1.
Virksomheden Finn L. Davidsen VVS er hyret ind som underentreprenør i forhold til installation af fjernvarmeunit.
Arbejdet i Hesselbo forventes afslutte den 31. juli. Anlægsarbejdet fortsætter derefter i Andelsboligforeningen Nørgaards Plantage.
Det er noget, der bliver lagt mærke til oppe på Furesø Rådhus, hvor varmeplanlægger Carsten Sølyst binder trådene sammen.
– Varme betyder meget i forhold til Co2-udledning. Hver gang vi får fjernet nogle af naturgasfyrene, sparer vi en masse Co2. Derfor er det så vigtigt, at vi får omstillet til fjernvarme, forklarer Carsten Sølyst.
Når projektet er afsluttet vil 170 huse have fået fjernvarme. 

Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest

1 kommentar til “Fjernvarme til Hesselbo – Jernbanetunnel i fokus”

Der er lukket for kommentarer.