Mulig bombe under græsningsprojekt

Baunesletten blev fredet i 1953. Fredningen blev ændret i 1974 for at begrænse golfbanen til en Par 3 bane.

Bevar Baunesletten fremhæver fredningskendelse fra 1974. Her fremgår det, at man ikke må indskrænke offentlighedens frie færdsels- og opholdsmuligheder. DN Furesøs formand, Carsten Juel, kan ikke se problemet.
Der er mange følelser i spil omkring DN Furesø og Furesø Kommunes græsningsprojekt for Baunesletten/Den Gamle Golfbane i Værløse.
Foreningen Bevar Baunesletten er begyndt at grave i det historiske materiale for området. Baunesletten er beskyttet af en fredningskendelse fra 1953. Den blev ændret i 1974, da man ville indskrænke en golfklubs brug af området til en Par 3-bane.
Jesper Bach har på foreningens vegne gravet i materialet. I kendelsen fra 1974 finder han en passage, som ifølge ham skal undersøges nærmere i forhold til græsningsprojektets indhegning af området.
I kendelsen står der følgende:
– Arealerne må kun benyttes på en måde, der ikke indskrænker offentlighedens frie færdsels- og opholdsmulighed.
Ifølge Furesø Kommunes plejeplan fra 2016 er området en hundeskov. Man må altså gå med sin hund uden at have hunden i snor. Det er en markant lempelse i forhold til naturbeskyttelsesloven, som siger, at hunde skal være i snor.
– En indhegning af området vil være i strid med fredningskendelsen, siger Jesper Bach.
Fredningskendelser er en besværlig størrelse. For ganske vist kan Furesø Kommune og den påtaleberettigede forening DN Furesø, lave et fredningstillæg, men det tager op imod et års tid, og kendelsen kan ankes til Miljø og Fødevareklagenævnet, hvilket også tager en rum tid.
Så langt kommer den slet ikke, hvis ellers formanden for DN Furesø, Carsten Juel, har ret i sin vurdering af sagen.
– Jeg kan ikke se, at det skulle være problem. Det må betyde fri adgang for mennesker og ikke alt muligt andet. Ordet hunde står ikke noget sted i fredningskendelsen, siger Carsten Juel.
Jesper Bach har også kigget i tinglysningsbøgerne. Fredningskendelsen er lyst på hovedparten af matriklerne på Baunesletten.
-Naboerne til Baunesletten har købt deres ejendom i tiltro til, at der er fri adgang for offentligheden til området. Hvis området indhegnes, vil der være mulighed for erstatningssager, forklarer Jesper Bach.
Carsten Juel er ikke enig i den betragtning.
– Nej, det mener jeg ikke. Kommunen gav naboerne en gave ved at gøre området til hundeskov. Det er ikke noget, man som nabo har krav på.

Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest

2 kommentarer til “Mulig bombe under græsningsprojekt”

 1. ‘Støjende adfærd er forbudt’.
  Ergo må hundene ikke gø!

  ‘Ikke indskrænker offentlighedens frie færdsels- og opholdsmulighed’
  Må man så køre i bil m.m., hvis den ikke støjer?

  Prøver blot at sige at der kan tolkes rigtig meget.

 2. Christian Jensen

  At nedlægge hundeskoven kan vel ikke isoleret set være i strid med fredningsbestemmelserne. En mindelig løsning kunne jo være at opretholde et østligt område – lidt større en pt. planlagt – langs stien, hvor hundeluftning stadig kan være mulig. Det burde ikke reducere væsentligt i mulighederne for at lave et indhegnet område, a la Dyrehaven.

Der er lukket for kommentarer.