Naboens træ skygger – Lev med det

Gamle træer er værdifulde og kan ovenikøbet være registreret som bevaringsværdige. Foto: Charlotte Søllner Hernø.

Bor man i et gammelt villakvarter, vil der sandsynligvis være store, gamle træer mange steder og måske også i naboens have. Med forårets regnmængder og senere varme er alt det grønne vokset særlig godt, og også store træer har haft gavn af det.
Af Charlotte Søllner Hernø
Hvad enten man er nytilflyttet eller har boet mange år det samme sted, kan det være irriterende at sidde og nyde at være i haven, mens man drikker morgenkaffe eller spiser aftensmad under åben himmel, hvis naboens store træ skygger netop på det tidspunkt og det sted, man sidder.
Kan man så ikke bare bede naboen om at fælde sit træ? Det kan man selvfølgelig godt spørge om, men naboen er måske glad for sit eller sine træer og har ingen planer om at fælde noget træ.
Mange tror fejlagtigt, at der findes en lov mod gener fra store skyggefulde træer på nabogrunde, for eksempel hegnsloven. Men det er der faktisk ikke. Hegnsloven handler grundlæggende om fælleshegn mellem to naboer og enkeltstående træer er ikke omfattet af denne lov.

Det er meget dyrt at begå selvtægt
Nogle grundejere bliver så irriterede på skyggevirkninger fra en nabos træ eller træer, at de eksempelvis, mens naboen ikke er hjemme, bevæger sig ind på nabogrunden, hvor de beskærer et skyggevoldende træ eller ligefrem fælder det. Det er dog en meget dårlig idé, da det sidestilles med at udøve selvtægt eller hærværk på anden mands ejendom.
Hvis den forurettede, dvs. ejeren af skyggevoldende træer, går til domstolene kan man som skadevolder blive dømt til at betale erstatning for fældede træer, for værdiforringelse og samtidigt få en stor bøde samt eventuelt også en fængselsstraf, hvilket adskillige sager gennem tiden dokumenterer. Det er altså meget, meget dyrt.
Der er derfor ikke så meget andet at sige end: Lev med det. Din nabo må have de træer på sin grund, som din nabo ønsker at have og det gælder også, hvis nabogrunden er ejet af staten eller kommunen. Det er i øvrigt tilladt at plante enkeltstående træer helt til skel på sin grund, men de må naturligvis ikke kunne medføre skade på bygninger hos naboen.

Fakta:
Gamle træer er værdifulde. De opsuger store mængder regnvand via rodnettet, opsuger CO2, frigør ilt og skaber liv for fugle, pattedyr og insekter, ligesom bladene om efteråret hen ad vejen bliver til god muld. Af hensyn til klimaet og biodiversitetskrisen, er det nødvendigt, at vi planter endnu flere træer – også i vores haver – og at vi passer på dem, vi har.

Selv om du synes, at naboens træ skygger, må du aldrig selv beskære eller fælde. Foto: Charlotte Søllner Hernø.
Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *