Stigende sygefravær hos Furesøs lærergruppe

Furesøs lærergruppe har i gennemsnit 14,4 sygedage årligt. En klar stigning.

En skolelærer i Furesø Kommune er i gennemsnit syg 14,4 dage om året. Det er en stigning fra 10 sygedage årligt.
Tænketanken CEPOS publicerede i sidste uge en oversigt over sygefraværet blandt folkeskolelærerne i de enkelte kommuner.
I den lave ende ligger blandt andet kommunerne Dragør og Lemvig med 8-9 sygedage i 2023, mens Sorø og Frederikssund ligger højst med 17-18 sygedage, og dermed dobbelt så mange.
På landsplan havde folkeskolelærerne et gennemsnitligt sygefravær på 13,2 dage i 2023 mod 10,5 dage ti år tidligere.
Furesø er i den tunge ende med 14,4 sygedage årligt. En stigning fra 10.
Forskningschef i CEPOS, Karsten Bo Larsen, har en opfordring til kommunerne.
– Sygefravær er også tit en indikator for, hvor god ledelsen er, og hvordan organisationen fungerer. Det ser vi i næsten alle de analyser, vi laver. Motiverede medarbejdere har typisk et lavere sygefravær. Kommunerne kan bruge deres sygefravær til at se på, om der er noget galt i deres skolevæsen, som de skal have kigget nærmere på, siger Karsten Bo Larsen.
Næstformand i Børn- og Skoleudvalget, Anders Medum Groth (RV) undrer sig ikke over statistikken.
– Det er bekymrende, at vi ser den markante stigning i sygefraværet blandt lærerne i Furesø kommune. Jeg frygter at det er kanariefuglen i kulminen, vi ser på, siger Anders Medum Groth og henviser til en anden undersøgelse.
-Cevea havde i foråret en analyse der viste, at undervisere er den faggruppe, der oftest bliver sat i følelsesmæssige pressede situationer. 40% oplever at de ‘ofte’ eller ‘altid’ står i sådan en situation. Lærerne er derudover underlagt krav om effektivisering i takt med de besparelser, der er gennemført over de seneste ti år. Men det er svært at trøste et barn hurtigere, løse en konflikt hensigtsmæssigt på kortere tid eller lære et barn med læsevanskeligheder at læse bedre samtidig med at klassekvotienterne er høje, forberedelsestiden kort og læreren står med opgaven alene, forklarer Anders Medum Groth.
Det konservative medlem af Børn- og Skoleudvalget, Rikke Blak-Kristiansen, vil dykke ned i tallene.
– Det er godt nok svært at sige noget kvalificeret om det stigende sygefravær hos lærerne. Ud fra undersøgelsen du henviser til, så kender vi jo ikke årsagen til fraværet. Det kan være langtidssygemeldinger pga alvorlig sygdom. Det kan være stress og det kan også være mistrivsel. Men der er ingen tvivl om, at vi skal tage tallene alvorligt. Vi må i BSU dykke ned i de eventuelle dybereliggende årsager, og se om det er noget, der kræver politisk handling, siger Rikke Blak-Kristiansen.
Anders Medum Groth vil se på en to-lærermodel.
– Vi skal tage udviklingen i sygefraværet seriøst, for det er en kæmpe ressource vi mister, når vores ansatte har så meget sygefravær. For det er alt for højt. En af løsningerne er at prioritere vores børn og deres fremtid mere. Vi skal gøre det muligt, at flere timer kan læses af to voksne på samme tid. Det kan skabe bedre trivsel for elever og ansatte og undervisning af en højere kvalitet, lyder det fra Anders Medum Groth.

Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *