Støjbekæmpelse – sker der overhovedet noget?

Furesøs støjudvalg er klar med anbefalinger for støjdæmpning af Hillerødmotorvejen. Det kan man høre mere om den 30. maj på Furesø Rådhus.

Støjbekæmpelse var et markant emne op til det seneste kommunalvalg. Ikke mindst i forhold til støjgenerne fra Fiskebækbroen. Hvad er det sket på området de sidste tre år?
Det kan man få svar på ved at komme til åbent hus-arrangement på Furesø Rådhus torsdag den 30. maj klokken 17 til 18.30.
De sidste år har et særligt støjudvalg arbejdet på en helhedsplan. Sideløbende er Vejdirektoratet i gang med undersøgelser af Fiskebækbroen.
– Kom og hør om den helhedsplan for bekæmpelse af støj fra Hillerødmotorvejen, som Furesø Byråd vedtog den 31. januar. På mødet er der mulighed for at få en gennemgang og dialog om afrapporteringen og anbefalingerne, som byrådet ønsker at arbejde videre med, skriver Furesø Kommune i invitationen.
Helhedsplanen er lavet af et særligt udvalg, bestående af borgere og byrådsmedlemmer. Planen har fokus på fem delstrækninger på den del af Hillerødmotorvejen, som går gennem Furesø Kommune, og den rummer et støjafskærmningsforslag for hver delstrækning:
Bregnerød: Støjvolde og støjskærme
Farum: Overdækning
Fiskebækbroen: Let overdækning
Nørreskoven: Støjskærme
Kollekolle: Let overdækning samt støjskærme

Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest