Bevar Baunesletten runder milepæl og stiller skarpe spørgsmål

Foreningen Bevar Baunesletten er klar med skarpe spørgsmål til borgmesteren ved det kommende byrådsmøde.

På selve valgdagen den 9. juni rundede foreningen Bevar Baunesletten 900 underskrifter på protestskrivelse over planerne om indhegning af Den Gamle Golfbane.
I forbindelse med informationsmødet om græsningsprojektet på Baunesletten den 2. april greb ildsjælen Sarah Rødbroe-Thrane mikrofonen og varslede en underskriftsindsamling imod projektet.
På selve valgdagen til Europa Parlamentet rundede foreningen en milepæl, da man nåede 900 underskrifter.
– Vi bliver ved frem til høringsfristen udløber, siger Sarah Rødbroe-Thrane.
Foreningen arbejder også med at andet spor. Tidligere borgmester og advokat Jesper Bach har kigget fredningskendelsen for Baunesletten igennem og fundet flere passager, som er problematiske i forhold til græsningsprojektet.
Da den daværende Værløse kommune fik tilskødet arealet af de tidligere ejere, som en gave, skete det på betingelse af, at kommunen fremover stod for vedligeholdelsen og sikrede offentlighedens uhindrede adgang.
Det daværende Overfredningsnævn, traf i sin afgørelse nr. 01326.00 i 1953, hvori en af præmisserne for fredninger er: Arealerne må kun benyttes på en måde, der ikke indskrænker offentlighedens frie færdsels- og opholdsmulighed.
På området er nævnte fredningskendelse fortsat gældende, og har været det nu i gennem mere end 71 år. Ejendomme er i årenes løb, blevet handlet/solgt med oplysning om netop denne fredningskendelse.
Foreningens formand Allan Jensen vil derfor stille spørgsmål til borgmesteren i forbindelse med byrådsmødet den 26. juni.
Foreningen har følgende spørgsmål til Furesø Byråd:
– Hvorledes er Byrådets forslag i overensstemmelse med den på området værende fredningskendelse, og hvordan vil Byrådet overholde kendelsens bestemmelser omkring fri og uhindret færdsels- og opholdsmulighed?
-Foreningen Bevar Baunesletten skal samtidig anmode om aktindsigt i hele sagen, samt meddele, at vi finder os berettiget som part i sagen, således at alle forslag skal fremsendes til foreningen til udtalelse, inden udsendelse til offentligheden, ligesom foreningen finder sig berettiget til at fremsende eventuelle ændringer til nugældende fredningskendelse, til Miljø- og Fødevareklagenævnet for dets afgørelse.

Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest

2 kommentarer til “Bevar Baunesletten runder milepæl og stiller skarpe spørgsmål”

  1. Den tidligere ejers krav bør respekteres, men de er ikke eviggyldige.
    Derfor går jeg ind for indhegning af hensyn til det græssende kvæg.
    Som jeg husker med glæde ved slottet og dammen som noget, der lignede det gamle landbrug.
    I dag står al kvæg nærmest i bås under tag og kommer ikke ud til glæde for forbipasserende.

  2. Carsten Juel

    Der er ingen planer om at forbyde mennesker adgang til Baunesletten. Derfor vil fredningsbestemmelserne ikke blive overtrådt.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *