Debat – Er Furesø kommune i gang med at udrydde fredet sommerfugl?

Observationer af Violetrandet Ildfugl. Skitse: Foreningen Bevar Baunesletten.

Af Allan Jensen, formand. Foreningen Bevar Baunesletten
Sommerfugleeksperter udtrykker bekymring for Furesø kommunes planer om at implementere DN’s nyeste vision om udsætning af store græssende dyr på Baunesletten.
Der er flere fra Lepidopterologisk Forening (sommerfugleeksperter), der i andre rewilding-projekter, har set at afgræsningen af sommerfuglenes biotop, har en negativ effekt for bl.a. dagsommerfugle som Violetrandet Ildfugl, der bliver fortrængt, når deres føde(planter), nemlig i knæhøjde, ædes af de forventede store græssere som kvæg/ heste.
I et svar fra formanden for udvalget Natur og Klima, omkring vor bekymring ved at der udsættes kvæg/heste, har jeg fået oplyst at den nuværende plejeplan, ikke har givet nogle naturmæssige resultater.
Det finder jeg er et meget overraskende synspunkt, idet der er konstateret en stor fremgang af Violetrandet Ildfugl ved observationer på Baunesletten, særligt efter at man i 2023, er begyndt at følge en anbefaling om høslet med mosaikdrift og afbrænding, som naturpleje.
Der blev af en af vore lokale sommerfugleeksperter, observeret16 violetrandede ildfugle i 2022, 49 observationer i hele 2023, og på i 1 uge i 2024, er allerede observeret 51 Violetrandede Ildfugle. Dette fastslår, at den nuværende plejeplan virker helt efter hensigten …og stort tillykke med det!
Grundideen bag EU’s habitatdirektiv er, at diversiteten af arter på biogeografisk niveau sikres ved at sikre diversiteten af levesteder og samtidig gøre en indsats for de specielt truede arter (herunder Violetrandet Ildfugl).
Plejeplanen virker – stå fast og høst den langsigtede gevinst!
Jeg har på fornemmelsen at Udvalget Natur og Klima er blevet forblændet af DN’s fine visioner om at indhegne det meste af området omkring Farum sø og udsætte store græssere, da man tror at det vil være en løsning, for at opnå bedre biodiversitet, i området.
Naturstyrelsen har klart afvist at Ryget skov, kan indgå i et rewilding-projekt (med store græssere), da man ikke mener at området, er egnet. Og der er på nuværende tidspunkt meget begrænset tilslutning fra øvrige lodsejere,
Grundideen bag EU’s habitatdirektiv er, at diversiteten af arter på biogeografisk niveau sikres ved at sikre diversiteten af levesteder og samtidig gøre en indsats for de specielt truede arter.
En opfordring lyder herfra til Udvalget Natur og Klima, om at lytte til andre, for at få en mere nuanceret tilgang til et biodiversitets-projekt, og at holde fast i den langsigtede plejeplan som viser ønskede resultater og som påvirker livsvilkårene positivt for den violetrandede Ildfugl.
Der er fra Foreningen Bevar Baunesletten et oprigtigt ønske om at forbedre biodiversiteten i kommunen som helhed, til gavn for alle borgere, dog har vi den opfattelse at det kan ske uden at indhegninger på Baunesletten, og herved risikere at ødelægge de positive resultater der p.t. er observeret i området.
Vi ser frem til at få belyst alternative løsninger, der kan forankres med opbakning, især fra lokale borgere i et tætbefolket område, i umiddelbar nærhed til Baunesletten.


Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest

2 kommentarer til “Debat – Er Furesø kommune i gang med at udrydde fredet sommerfugl?”

 1. John Larsen

  Har længe fulgt noget af debatten om forskellige typer liv forskellige steder, og er i tvivl om baggrunden for div. argumenter og ønsker.
  Hvorfor er det så vigtigt, for befolkningen generelt og for div. forskellige naturinteresserede, at visse arter overlever på specifikke lokationer.
  Eller er det blot for at interesserede kan registrere, at de har set en eller flere bestemte, mere eller mindre sjældne, arter?
  Jeg forstår helt ærligt bedre argumenter mod f.eks. støj, m.m., der kan gøre mennesker syge.

 2. Det normale problem er at græsnings.trykket bliver for højt i en indhegning. Og at det er for lavt udenfor indhegningen.
  Det næste problem er at der mangler frøkilder, den genetiske variation inden for arterne er for lille og antallet af arter er for lille. Så derfor vi en giftplante tage overhånd.
  Rewilding bør være over hundrede kvadrat kilometer for at det kan fungere i nogen tid.
  Jo mindre område jo mere skal det passes.
  Klimaet har ikke været stabilt i denne mellemistid, når nedbøren og temperaturen øges så skal plantearterne følge med mod nordøst. Eller man skal kunstigt holde træerne spredte. Så skoven ikke bliver naturligt mørk i en varm fugtig periode.
  Violetrandet Ildfugl og andre insekter har store bestand-svingninger og tre gode år er ikke nok, at sige at arten har det godt.
  Næsten alle store træer var fældet i Danmark i 1945, så derfor mangler vi gamle hule bolig træer, selvom det er 80 år siden. Særligt kan lind leve længe som hule træer.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *