Debat – Rigdom og glæde på Baunesletten

Af Lene Munch-Petersen (A). Formand for udvalget for Natur og Klima i Furesø Kommune
Naturen er en kilde til glæde for os mennesker, og det er helt nødvendigt at beskytte den hvis vi skal sikre en bæredygtig udvikling. Vi vil gerne efterlade naturen i god stand til vores børn og børnebørn.
Det er netop derfor, Socialdemokratiet i Furesø vi give bedre levesteder til vores sjældne dyrearter og planter.
Det bedste sted for udvikling af naturen er på Baunesletten og de tilstødende marker og skovområder.
Vi har i flere år lavet naturpleje på Baunesletten ved blandt andet høslet, mosaikslåning og blomsterstriber.
Ingen af indsatserne har for alvor skabt bedre vilkår for biodiversiteten. Heller ikke for den violetrandede ildsommerfugl, som er ved at uddø.
Når vi lytter til eksperter, der ved noget om biodiversitet og naturpleje, hører vi enstemmigt, at det bedste for naturen er store sammenhængende arealer og med udsætning af helårsgræssende dyr.
Dyrene skaber lys til de mange blomster, til insekterne og sommerfuglene. Deres ekskrementer giver mulighed for møgbiller og andre gavnlige insekter, som alle gavner biodiversiteten.
Udvalget for Natur og Klima har været på studietur til både Molslaboratoriet og Naturmødet i Hirtshals. Begge anbefalede naturpleje, som det vi har foreslået på Baunesletten.
En konsulent med gode erfaring med græssende dyr fortalte, at de fleste rekreative aktiviteter som løb, gang, cykling, drageflyvning, kælkning, hunde i snor og udflugter med skoler og daginstitutioner fortsat kan foregå på arealerne. Kun hundeluftning uden snor kan ikke lade sig gøre.
Og så er det værd at understrege, at folk generelt er mere bange for løse hunde eller hunde i snor, end de er for heste og køer. Det viser en undersøgelse fra Københavns Universitet tilbage i 2008.
Og der kan godt blive plads til løsgående hunde i forbindelse med indsatsen på Baunesletten. Det bliver bare uden for indhegningen.

Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest

2 kommentarer til “Debat – Rigdom og glæde på Baunesletten”

  1. Christina C

    Tak.
    Biodiversiteten er truet – og Baunesletten er et fantastisk sted at standse tilbagegangen. Vi skal gøre det både for naturens egen skyld og for vores – fordi Baunesletten bliver et langt mere spændende sted at opleve fremover, end den er nu. Og naturligvis kan naturplejeprojektet twistes, så der er plads til luftning af løse hunde stadigvæk.

Der er lukket for kommentarer.