Debat – Svære prioriteringer forude

Af Lars Carstensen (C), Jesper Larsen (V), Jesper Dyhrberg (SF), Bettina Ugelvig (A)
Kommunerne i Danmark oplever i disse år stærkt stigende udgifter på de centrale velfærdsområder. Det gælder også i Furesø. Flere ældre har behov for pleje, flere børn og unge mistrives og har behov for særlige tilbud, og flere voksne har brug for specialiseret støtte. Derfor bliver det dyrere at drive vores kommune – og det vel at mærke uden at bevillingerne til kommunerne følger med. Det har været sådan i flere år. Elastikken bliver stukket mere og mere. Det bliver stadig vanskeligere at levere den service som vores borgere med rette kan forvente på børn- og skoleområdet, i ældreplejen og i forhold til vores udsatte medborgere.
Derfor bakker Furesø Byråd helhjertet op om Kommunernes Landsorganisationen (KL), der i disse uger forhandler med regeringen om de økonomiske rammer for kommunerne. Der er et økonomisk råderum i samfundsøkonomien, og dermed også plads til, at kommunerne i højere grad kompenseres for de stærkt stigende udgifter. Alternativt bliver serviceforringelserne så markante, at de for alvor vil true den velfærdsmodel, vi kender i dag
Vi håber og tror på et positivt resultat af økonomiforhandlingerne mellem KL og regeringen, men vi kommer ikke uden om i den enkelte kommune at gennemføre svære prioriteringer og drive kommune på en ny måde.

Hvordan skal Furesø forandres
Derfor kigger vi i disse måneder grundigt på Furesø økonomi fra 2025 og frem. Vi spørger: Hvordan kan vi gennemføre de nødvendige besparelser, så vi rammer borgerne så skånsomt som muligt? Hvordan skal vores kommunale service omstilles, så vi fortsat kan have orden i økonomien og have en kommunal service til glæde for borgere og virksomheder? Hvor kan vi arbejde mere effektivt? Kan vi prioritere nogle indsatser over andre? Er der områder, hvor vi bruger vores kræfter forkert, fordi andre har større behov? Er der områder, hvor borgerne selv i højere grad kan klare opgaverne?

Langsigtede løsninger
Byrådet og de enkelte fagudvalg arbejder med et omstillings- og besparelseskatalog. Vi skal finde de besparelser, der sikrer et budget i balance, men vi skal også bane vejen for nye måder at levere kommunal service på.
Vi har bedt forvaltningen om at lave forslag til besparelser for 75 mio. kr. for de kommende to år ud af det samlede kommunale budget på godt 3 mia. kr. Vi vil ikke lægge skjul på, at der blandt forslagene også vil være serviceforringelser, som borgerne vil kunne mærke. Samtidig vil vi sætte gang i en forandring, hvor vi forsøger at tage toppen af udgiftsstigninger gennem bedre forebyggelse, effektiviseringer, brug af velfærdsteknologi og en større inddragelse af civilsamfundet. Vi vil fx gerne prioritere flere midler til den almene folkeskole for må den måde at reducere behovene specialundervisning; vi vil hjælpe flere til at blive herre i eget liv også, når der opstår særlige udfordringer; vores ældre skal så vidt muligt kunne blive i eget hjem bl.a. ved brug af rehabilitering og moderne teknologi. Vi skal også prioritere ressourcer mod de opgaver og udfordringer, som er mest påtrængende og give plads til, at civilsamfundet og frivillige kan yde en indsats på andre områder. Vi ønsker også at skabe en attraktiv kommunal arbejdsplads med færre regler og mere frihed for den enkelte medarbejder.
Vi knokler på med opgaven, men vil være ærlige at sige, at det bestemt bliver svært at få enderne til at mødes. Derfor ser vi også frem til en dialog med borgerne om udfordringer og muligheder, når vi til august kender de økonomiske rammer for de kommende år.

Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest

1 kommentar til “Debat – Svære prioriteringer forude”

  1. Jamen så gør noget ved det. Ikke bare ord, men prioriteringer, plejehjem, skoler også for dem som ikke fejler noget

Der er lukket for kommentarer.