Blæst om ny bygning ved Kirke Værløses smukke kirkegård

Gartnerne på Kirke Værløse Kirkegård må vente lidt endnu på en ny velfærdsbygning.

Værløse Sogn har brug for en velfærdsbygning til personalet på Kirke Værløse Kirkegård. Furesø Kommune afviste det første forslag, men sognet sender nyt forslag. Miljørådet forstår ikke afslaget.
Den historiske Kirke Værløse Kirke har en særdeles smuk kirkegård. Kirkegården i Kirke Værløse er en kirkegård, der har udviklet sig gennem mange år og er en blanding af middelalderkirkegård og en nyere del på en skråning med såvel fællesgrave, urnegrave og kistegrave.
Kirkegården plejes af gartnere ansat af Værløse Sogn. Gartnerne har brug for moderne faciliteter i form af en velfærdsbygning, men det giver en del udfordringer.
Menighedsrådet har afsøgt mulighederne for at etablere nye og mere tidssvarende velfærdsforanstaltninger, som samtidig giver mulighed for at ombygge sognehuset.
Formanden for Værløse Sogns Menighedsråd, Hanne Mølgaard, fortæller:
– En af mulighederne var at overtage og ombygge den kommunalt ejede bygning tæt på kirkegården og der har i den forbindelse været ført forhandlinger med kommunen om dette. Der er imidlertid ikke kommet nogen løsning ud af dette og derfor har menighedsrådet opgivet denne mulighed, lyder det fra Hanne Mølgaard.
Den gamle bygning kaldes for Stalden og hører sammen med forsamlingshuset Den Gamle Skole. Her har foreningen Den Gamle Skoles Venner netop fået tildelt 250.000 kroner af RealDanias Underværker til en forundersøgelse af en ombygning af de to bygninger.
I stedet har sogne kastet sig over en anden mulighed. En ca. 100 m2 stor bygning ved parkeringspladsen ud mod vejen Kildebakken.
– Bygningen blev skitseret ud fra ønsket om, at bygningen skulle tilpasses og indbygges i den eksisterende sydvendte skråning, så den ikke ville kunne ses fra Kildebakken, og således at den ikke tog udsigt fra naboer. Denne tilpasning omfattede, at taget blev skitseret som et tag med 20 graders ensidet hældning mod syd. Og taget blev skitseret udført som et tagpaptag med “mosbevoksning” dvs et Sedumtag for at falde i med bevoksningen, forklarer Hanne Mølgaard.
Kommunen valgte at sende forslaget i nabohøring, da husets udformning krævede dispensation fra Furesø kommunes lokalplan 27, for Kirke Værløse, hvori der kræves sadeltag med min. 40 graders hældning og visse specificerede tagmaterialer som ikke omfatter sedumtag.
Grundejerforeningen Kirke Værløse og Omegn vurderede, at Furesø Kommune ikke kan give dispensation til det ansøgte uden nærmere redegørelse for, hvorfor dette er hensigtsmæssigt og relevant for det ansøgte. Kirke Værløse Landsbylaug skrev, at de har svært ved at se en saglig begrundelse for dispensation.
Det fik Furesø Kommune til at meddele afslag til Værløse Sogn.
– Menighedsrådet arbejder derfor på at modificere skitseprojektet således, at bygningen får den krævede taghældning og de foreskrevne tagmaterialer. Det reviderede projekt vil derefter blive sendt til behandling i den kirkelige organisation for at få de nødvendige tilladelser herfra, siger Hanne Mølgaard.
Miljørådet i Furesø Kommune og Furesø By og Land havde ikke indsigelser mod dispensation, ud over dispensation ikke må danne præcedens.
Formanden for Miljørådet, Charlotte Søllner Hernø forstår ikke afslaget.
– Jeg fornemmer ikke, at forvaltningen har styr på de faktiske forhold og tror heller ikke, at der er nogen, der har været på besigtigelse, lyder det fra Charlotte Søller Hernø.

Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest